Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Antyterrorystyczne szkolenie w OHP

Fot. OHP
Fot. OHP

Profilaktyka antyterrorystyczna i działania antykryzysowe były tematem szkolenia zorganizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Przez dwa dni, wychowankowie OHP, ćwiczyli reagowanie w sytuacjach alarmowych, a także współpracę z właściwymi służbami mundurowymi i ratowniczymi. 

Podczas szkolenia rozmawiano m.in. o niebezpiecznych zdarzeniach w placówkach oświatowych. Uczestnicy zapoznali się z sytuacjami zagrożeń wywoływanymi przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak i wypadek. Przedstawiono też m.in. zasady postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej.  

Jak podkreśla OHP, szkolenie miało również charakter praktyczny. Scenariusz przewidywał zaaranżowanie sytuacji kryzysowej uwzględniającej m.in. pozostawienie w rejonie Centrum Kształcenia i Wychowania nieznanego pojazdu z niezidentyfikowanym przedmiotem, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie czy symulację pożaru. Zadaniem uczestników było m.in. zorganizowanie bezpiecznych miejsc w obiekcie i powiadomienie stosownych służb oraz instytucji. Uczestniczy mieli też zorganizować bezpieczną ewakuację oraz podjąć podstawowe działania ratownicze.

image
Fot. OHP

Jednym z elementów dwudniowego szkolenia był pokaz sprzętu. Zaprezentowano m.in. sprzęt ratowniczego-gaśniczy, medyczny oraz różne rodzaje broni. Swoje możliwości pokazała też policyjna nieetatowa grupa działań antyterrorystycznych, która na szkolenie przyjechała razem z psem tropiącym.

image
Fot. OHP

"Przez dwa dni przećwiczono m.in. rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb, transport rannych i poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy, opanowanie paniki oraz ewakuację z miejsc zagrożonych" - mówi Michał Łazowski, Rzecznik Prasowy OHP.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze