Reklama

Służby Mundurowe

Beryle w Straży Granicznej. "Powrót" broni typu wojskowego

  • Wprowadzenie granatników może być kolejnym krokiem w dozbrajaniu Straży Granicznej, po zakupie na potrzeby tej formacji karabinów Beryl. Fot. Pododdział Odwodowo Reprezentacyjny Straży Granicznej.
    Wprowadzenie granatników może być kolejnym krokiem w dozbrajaniu Straży Granicznej, po zakupie na potrzeby tej formacji karabinów Beryl. Fot. Pododdział Odwodowo Reprezentacyjny Straży Granicznej.

Straż Graniczna wprowadziła na uzbrojenie karabiny szturmowe typu Beryl. Wcześniej podjęto decyzję o dozbrojeniu placówek na granicy wschodniej z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych. 

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego SG ppor. Agnieszka Golias potwierdziła w oświadczeniu przesłanym Defence24.pl wprowadzenie na uzbrojenie karabinów szturmowych typu Beryl. Wiadomo na pewno, że szkolenie z ich wykorzystania przeprowadził Pododdział Odwodowy Reprezentacyjny SG, czyli jednostka będąca rezerwą dla SG w wypadku konieczności wzmocnienia, pełniąca też funkcję kompanii reprezentacyjnej.

Zgodnie z przesłanym oświadczeniem, szczegóły planu dozbrojenia Straży Granicznej są niejawne. Karabiny typu Beryl zostały jednak wprowadzone na uzbrojenie SG już po wybuchu kryzysu ukraińskiego – wcześniej bowiem zakupy broni typu wojskowego były znacznie ograniczone, i kierowane w zasadzie tylko do jednostek realizacyjnych/taktycznych (jak Wydziały Zabezpieczenia Działań), natomiast dostępność broni długiej dla SG została ograniczona. Jeszcze na początku lipca 2015 roku Straż Graniczna informowała, że ostatni zakup karabinków miał miejsce w 2007 roku i dotyczył 5 szt. karabinków Colt Canada C8 CQB, niemal na pewno przeznaczonych dla jednostki taktycznej, a nie dla strażnic czy formacji odwodowych.

Pozyskanie Beryli to jednak nie jedyny krok, wdrożony w celu wzmocnienia uzbrojenia Straży Granicznej. Już w ubiegłym roku podjęto działania w kierunku dozbrojenia placówek SG na granicy zewnętrznej UE. Obejmowały one na przykład zapewnienie funkcjonariuszom na placówkach granicznych określonej liczby pistoletów maszynowych PM-98 Glauberyt, planowano też udostępnienie im broni typu wojskowego (włącznie z kb SWD i km PK). Informacje w tym zakresie podane są w zamieszczonym na stronach internetowych kancelarii Senatu piśmie ówczesnego sekretarza stanu w MSW Piotra Stachańczyka, kierowanym do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, z dnia 28 sierpnia 2015 roku, wystosowanym w odpowiedzi na zapytanie senatora Macieja Klimy (PiS).

Wcześniej bowiem z placówek SG na granicy zewnętrznej UE wycofano znaczne ilości broni długiej (głównie kbk AKMS). W odpowiedzi na zmianę otoczenia geopolitycznego w Straży Granicznej zdecydowano o poszerzeniu zakresu wykorzystania cięższego uzbrojenia, o czym świadczy np. rozpoczęcie szkoleń z użycia broni palnej typu wojskowego – kbk AKMS, km PK czy karabinów wyborowych SWD dla funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG w tym pełniących służbę na granicy zewnętrznej oraz w Wydziale Zabezpieczenia Działań w 2015 roku. Szkolenia miały miejsce na poligonie w Nowej Dębie, o ich przeprowadzeniu poinformował na początku kwietnia 2015 roku Bieszczadzki Oddział SG.

Wprowadzenie na uzbrojenie karabinów Beryl świadczy – w połączeniu z przytoczonymi wyżej informacjami - jednak o pewnej zmianie w podejściu Straży Granicznej do wykonywania zadań. Wcześniej bowiem dozbrajanie SG skupiało się na zakupach pistoletów na nowoczesną amunicję 9x19 mm Parabellum oraz pistoletów maszynowych PM-98 Glauberyt w celu zastąpienia kbk AKMS w roli broni długiej przy wykonywaniu niektórych zadań, natomiast inne rodzaje sprzętu w niewielkich ilościach trafiały do jednostek taktycznych - w tym Wydziału Zabezpieczenia Działań.

Należy podkreślić, że o ile samo wprowadzenie na uzbrojenie nowoczesnej broni krótkiej, czy pistoletów maszynowych było pożądane i zasadne, gdyż są to bardzo istotne elementy uzbrojenia SG, to nie powinno to stanowić substytutu dla posiadania zdolności do użycia broni palnej typu wojskowego. Specyfika służby, zwłaszcza na granicy zewnętrznej, może wymagać użycia tej ostatniej np. w wypadku zagrożenia terrorystycznego czy nawet dużego wzrostu przestępczości zorganizowanej o charakterze zbrojnym. Nie mówiąc już o zagrożeniu ze strony grup dywersyjnych, które w obecnym zmienionym środowisku bezpieczeństwa stało się bardziej realne.

Reklama

Komentarze

    Reklama