Reklama

Straż Pożarna

Awanse generalskie w Straży Pożarnej

Fot. Maciej Biedrzycki/www.prezydent.pl
Fot. Maciej Biedrzycki/www.prezydent.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 6 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Postanowieniem Prezydenta RP do stopnia generała brygadiera awansowany został:

» nadbrygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

» st. bryg. Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

» st. bryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

» st. bryg. Marek Jasiński – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

» st. bryg. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

» st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama