Reklama

Służby Mundurowe

Żołnierze i mundurowi wzmocnią ABW. "Zapobieganie terroryzmowi"

  • Fot. ABW
    Fot. ABW

Od 1 września Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mogła pozyskiwać specjalistów z innych służb mundurowych oraz wojska w celu zapobieganiu terroryzmowi w Polsce.

Podstawą prawną do możliwości oddelegowania pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy do dyspozycji ABW jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, które stanowi jeden z aktów wykonawczych ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Czytaj także: Polska zaostrza przepisy o obrocie prekursorami materiałów wybuchowych

Zgodnie z wprowadzonym 22 lipca rozporządzeniem oddelegowaniu do ABW będą podlegać pracownicy, funkcjonariusze oraz żołnierze z takich formacji jak: Policja; Straż Graniczna; Biuro Ochrony Rządu; Państwowa Straż Pożarna; Służba Celna; Żandarmeria Wojskowa oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Oddelegowanie do ABW będzie następowało na wniosek Szefa ABW skierowanego do kierownika właściwego podmiotu oddelegowującego. Musi być on złożony 14 dni przed terminem oddelegowania, chociaż w uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym termin może być skrócony do 2 dni. W normalnym trybie pozyskania, po otrzymaniu wniosku, kierownik podmiotu oddelegowującego w terminie 7 dni (w uzasadnionych przypadkach w ciągu 24 godzin) od dnia otrzymania wniosku wyznacza oddelegowanego. Następnie kierownik zapoznaje oddelegowanego z treścią wniosku oraz uzyskuje wstępną zgodę na jego oddelegowanie. W sytuacjach zagrożenia oddelegowanie może nastąpić obligatoryjnie. 

Wniosek Szefa ABW powinien zawierać w szczególności: wskazanie jednostki organizacyjnej ABW, w której proponuje się wykonywanie pracy albo pełnienie służby w okresie oddelegowania; proponowane stanowisko pracy albo stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego; wysokość przysługującego oddelegowanemu wynagrodzenia albo uposażenia; kwalifikacje, uprawnienia bądź umiejętności, wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska pracy albo  stanowiska służbowego; zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku pracy albo stanowisku służbowym; proponowany okres oddelegowania. Wniosek może również zawierać imię i nazwisko pracownika, funkcjonariusza bądź żołnierza, którego ABW planuje pozyskać.

Czytaj także: Amunicja, granaty hukowe i dymne dla ABW

 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych to właśnie Szef ABW jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym w Polsce. W tym celu, zgodnie z art. 5-6 ustawy, Szef ABW koordynuje czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, a także prowadzi wykaz zawierający informacje o:
- osobach podejmujących działalność na rzecz organizacji terrorystycznych lub organizacji związanych z działalnością terrorystyczną lub członkach tych organizacji; 

- poszukiwanych osobach prowadzących działalność terrorystyczną lub osobach podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym, wobec których w Rzeczypospolitej Polskiej zostało wydane zarządzenie 
o zatrzymaniu, poszukiwaniu lub postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, a także poszukiwanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania;
- osobach, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą prowadzić działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym o osobach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego; 

- osobach uczestniczących w szkoleniach terrorystycznych lub podejmujących podróż w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Ponadto Szef ABW koordynuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych, dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym,  także wydawać podmiotom i służbom specjalnym zalecenia mające na celu usunięcie bądź minimalizację zaistniałego zagrożenia terrorystycznego.

Reklama

Komentarze

    Reklama