Reklama

Służby Mundurowe

Zmiany w CBŚ - kolejne informacje

  • Komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński - fot. fakt.pl
    Komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński - fot. fakt.pl

Zapowiedziana przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego reforma Centralnego Biura Śledczego, o której wspomnieliśmy 10 grudnia br., polegająca m.in. na wydzieleniu Biura ze struktur Komendy Głównej zgodnie z planem ma zostać zakończona w połowie 2013 r.Jak dowiedziała się PAP, propozycje zmian zaproponowane przez Komendanta Głównego Policji trafiły już do MSW, gdzie poddawane są obecnie analizie.

Według słów rzecznika KGP, insp. Mariusza Sokołowskiego reforma ma doprowadzić do wydzielenia CBŚ z Komendy Głównej. Biuro pozostałoby nadal jednostką policji, podobną do komend wojewódzkich, a szef CBŚ  otrzymałby podobne uprawnienia w stosunku do swoich podwładnych jak ma to miejsce w przypadku komendantów wojewódzkich policji. W gestii KGP pozostałaby jednak nadal logistyka.

Aby jednak to nastąpiło, trzeba zmienić ustawę o Policji - co oznacza konieczność przejścia całej standardowej ścieżki legislacyjnej, co zakończy się prawdopodobnie w pierwszej połowie 2013 r.

O wydzieleniu Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji wspomniał po raz pierwszy obecny komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński w styczniu 2012 r., zaraz po zastąpieniu na tym stanowisku gen. insp. Andrzeja Matejuka.

Decentralizacja CBŚ (a także Biura Spraw Wewnętrznych) to pomysł MSW, który w założeniu ma poprawić funkcjonowanie tej zwalczającej przestępczość zorganizowaną instytucji.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama