Reklama

Służby Specjalne

Wzmocnione CBŚ przeprowadzi się do nowej siedziby

  • Wizyta_prezydenta_Bronisława_Komorowskiego_na_Ukrainie
    Wizyta_prezydenta_Bronisława_Komorowskiego_na_Ukrainie

Zgodnie z zapowiadaną reorganizacją Komendy Głównej Policji i zmianami w służbach specjalnych, Centralne Biuro Śledcze ma otrzymać więcej zadań. Oznacza to również przyjęcie nowych funkcjonariuszy i przeniesienie się do nowej siedziby.Więcej: ABW będzie podlegać Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Powstanie Komitet ds. służb specjalnych

Już w kwietniu, gdy stanowisko dyrektora CBŚ objął nadinsp. Igor Parfieniuk zadania Biura zostały uzupełnione o zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Teraz, zgodnie z zapowiedziami ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza przygotowana ma zostać ustawa, wyłączająca z kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego walkę z przestępczością zorganizowaną (poza przestępstwami gospodarczymi o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa) i narkotykową. Zadania te, a także obecnie prowadzone przez ABW śledztwa ma przejąć CBŚ (minister podał orientacyjną liczbę 180 śledztw, które są w fazie weryfikacji pod kątem ich ewentualnego przejęcia przez Biuro). W celu ich realizacji, do Biura ma trafić część pracowników ABW (aktywów), jednak nie wiadomo jak wielu.

Dodajmy do tego, że CBŚ ma zostać wydzielone ze struktur Komendy Głównej Policji - obecnie 2 tys. z 4,4 tys. etatów w KGP przypada na Biuro. Po reformie, która wymaga zmian Ustawy o Policji, Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji zostanie przemianowane na Centralne Biuro Śledcze Policji, zyska osobny pion logistyczny, i zostanie wzmocnione ponad 200 etatami z KGP.

Czytaj też: Niedzielny przegląd prasy – morska tarcza coraz bliżej, zmiany w ABW i CBŚ, Amerykanie w Łasku

Nic więc dziwnego, biorąc pod uwagę tak duże zmiany, wzrost liczebności kadry związany z wymogiem realizacji nowych zadań, czy też samodzielnej realizacji zadań realizowanych dotąd wspólnie z ABW, że CBŚ rozgląda się za nową, większą siedzibą. Zgodnie z planem, Biuro ma przenieść się do dwóch zmodernizowanych obiektów na ulicy Podchorążych w Warszawie, gdzie stacjonowały dawniej Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. Przy sprzyjających okolicznościach, prace remontowe, których koszt szacuje się na ok. 60 mln zł, mają zakończyć się pod koniec 2014 roku.

(MMT)

Komentarze