Reklama

Służby Specjalne

Wzmocnione CBŚ przeprowadzi się do nowej siedziby

  • Wizyta_prezydenta_Bronisława_Komorowskiego_na_Ukrainie
    Wizyta_prezydenta_Bronisława_Komorowskiego_na_Ukrainie

Zgodnie z zapowiadaną reorganizacją Komendy Głównej Policji i zmianami w służbach specjalnych, Centralne Biuro Śledcze ma otrzymać więcej zadań. Oznacza to również przyjęcie nowych funkcjonariuszy i przeniesienie się do nowej siedziby.Więcej: ABW będzie podlegać Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Powstanie Komitet ds. służb specjalnych

Już w kwietniu, gdy stanowisko dyrektora CBŚ objął nadinsp. Igor Parfieniuk zadania Biura zostały uzupełnione o zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Teraz, zgodnie z zapowiedziami ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza przygotowana ma zostać ustawa, wyłączająca z kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego walkę z przestępczością zorganizowaną (poza przestępstwami gospodarczymi o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa) i narkotykową. Zadania te, a także obecnie prowadzone przez ABW śledztwa ma przejąć CBŚ (minister podał orientacyjną liczbę 180 śledztw, które są w fazie weryfikacji pod kątem ich ewentualnego przejęcia przez Biuro). W celu ich realizacji, do Biura ma trafić część pracowników ABW (aktywów), jednak nie wiadomo jak wielu.

Dodajmy do tego, że CBŚ ma zostać wydzielone ze struktur Komendy Głównej Policji - obecnie 2 tys. z 4,4 tys. etatów w KGP przypada na Biuro. Po reformie, która wymaga zmian Ustawy o Policji, Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji zostanie przemianowane na Centralne Biuro Śledcze Policji, zyska osobny pion logistyczny, i zostanie wzmocnione ponad 200 etatami z KGP.

Czytaj też: Niedzielny przegląd prasy – morska tarcza coraz bliżej, zmiany w ABW i CBŚ, Amerykanie w Łasku

Nic więc dziwnego, biorąc pod uwagę tak duże zmiany, wzrost liczebności kadry związany z wymogiem realizacji nowych zadań, czy też samodzielnej realizacji zadań realizowanych dotąd wspólnie z ABW, że CBŚ rozgląda się za nową, większą siedzibą. Zgodnie z planem, Biuro ma przenieść się do dwóch zmodernizowanych obiektów na ulicy Podchorążych w Warszawie, gdzie stacjonowały dawniej Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. Przy sprzyjających okolicznościach, prace remontowe, których koszt szacuje się na ok. 60 mln zł, mają zakończyć się pod koniec 2014 roku.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama