Reklama

Służby Mundurowe

W Kijowie o nowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa granic – rusza projekt Instytutu Kościuszki

Rosnący na sile kryzys migracyjny, wojna w Syrii, konflikt hybrydowy na Ukrainie, a także wzmożona aktywność organizacji terrorystycznych – przed Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim piętrzą się coraz trudniejsze wyzwania bezpieczeństwa. W najbliższym czasie wiele zależeć będzie od tego, czy społeczność międzynarodowa dojdzie do porozumienia w tym niewątpliwie najtrudniejszym od lat momencie. Polska, której granice na wschodzie zamykają obszar UE i NATO, powinna aktywnie angażować się we współpracę z Ukrainą, gdzie obecnie trwa konflikt. Właśnie tej tematyce poświęcony będzie projekt Instytutu Kościuszki „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa granic”, który już w przyszłym tygodniu zainaugurują warsztaty NATO w Kijowie.

W ramach swojej najnowszej inicjatywy polski think tank, przy wparciu NATO i we współpracy z Ukraińskim
Instytutem Polityki Publicznej zorganizuje w Kijowie pogłębione warsztaty badawcze (NATO Advanced Research
Workshop “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance –
Sources and Counter Measures”), których celem będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji dla instytucji
ukraińskich. Konferencja w Kijowie zgromadzi ponad 50. ekspertów instytucji publicznych, organizacji
międzynarodowych oraz pozarządowych. Przedstawiciele służb granicznych i międzynarodowych agencji
zaangażowanych we współpracę z Ukrainą omówią zagrożenia dla bezpieczeństwa granic NATO, możliwości
zwiększania kompetencji straży granicznych i umacnianie mechanizmów walki z korupcją na granicach. Warsztaty
w Kijowie zorganizowane zostaną w dn. 25-26 lutego 2016 r. Równolegle w Brukseli odbywać się będzie spotkanie
ministrów spraw wewnętrznych UE, podczas którego podejmowane będą decyzje dotyczące projektu utworzenia
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz nowelizacji tzw. kodeksu granicznego Schengen.

- Pierwszym wyzwaniem będzie praca na rzecz zwiększenia praworządności służb granicznych Ukrainy, jako
głównego partnera Polski w dbaniu o bezpieczeństwo zewnętrznej granicy NATO i UE – ocenia Ziemowit Jóźwik,
ekspert Instytutu Kościuszki i koordynator projektu.

Rezultatem ARW będzie wypracowanie rekomendacji dla Państwowej Służby Granicznej i Państwowej Służby
Podatkowej Ukrainy w zakresie odporności na korupcję oraz przejrzystości funkcjonowania. Wnioski z dyskusji
zostaną przygotowane w oparciu o dobre praktyki krajów NATO.

- Liczymy, że dokument będzie ważnym głosem w dyskusji nad strategią zabezpieczania granic realizowaną przez
członków Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodaje Jóźwik.

Zwiększanie świadomości na temat nowych zagrożeń (kryzys migracyjny, wojna hybrydowa na Ukrainie, synergia
przestępczości granicznej z działalnością obcych służb specjalnych, terroryzm, przemyt, niekontrolowane
masowe migracje ludności, korupcja) ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa granic państwa polskiego. Jest to
warunek konieczny efektywnej współpracy w ramach zintegrowanego zarządzania granicami Polski, które
jednocześnie stanowią granice zewnętrzne Unii Europejskiej i NATO.

Warsztaty współfinansowane ze środków „The NATO Science for Peace and Security Programme”. Wydarzenie
zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP, Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Straży Granicznej RP,
Państwowej Przygranicznej Służby Ukrainy, Transparency International Ukraina. Oficjalnym partnerem projektu
jest również firma Pentacomp – lider w zakresie zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla służb
granicznych posiadający certyfikat NATO NCAGE.

Reklama

Komentarze

    Reklama