W Kijowie o nowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa granic – rusza projekt Instytutu Kościuszki

22 lutego 2016, 14:14

Rosnący na sile kryzys migracyjny, wojna w Syrii, konflikt hybrydowy na Ukrainie, a także wzmożona aktywność organizacji terrorystycznych – przed Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim piętrzą się coraz trudniejsze wyzwania bezpieczeństwa. W najbliższym czasie wiele zależeć będzie od tego, czy społeczność międzynarodowa dojdzie do porozumienia w tym niewątpliwie najtrudniejszym od lat momencie. Polska, której granice na wschodzie zamykają obszar UE i NATO, powinna aktywnie angażować się we współpracę z Ukrainą, gdzie obecnie trwa konflikt. Właśnie tej tematyce poświęcony będzie projekt Instytutu Kościuszki "Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa granic", który już w przyszłym tygodniu zainaugurują warsztaty NATO w Kijowie.

W ramach swojej najnowszej inicjatywy polski think tank, przy wparciu NATO i we współpracy z Ukraińskim
Instytutem Polityki Publicznej zorganizuje w Kijowie pogłębione warsztaty badawcze (NATO Advanced Research
Workshop “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance –
Sources and Counter Measures”), których celem będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji dla instytucji
ukraińskich. Konferencja w Kijowie zgromadzi ponad 50. ekspertów instytucji publicznych, organizacji
międzynarodowych oraz pozarządowych. Przedstawiciele służb granicznych i międzynarodowych agencji
zaangażowanych we współpracę z Ukrainą omówią zagrożenia dla bezpieczeństwa granic NATO, możliwości
zwiększania kompetencji straży granicznych i umacnianie mechanizmów walki z korupcją na granicach. Warsztaty
w Kijowie zorganizowane zostaną w dn. 25-26 lutego 2016 r. Równolegle w Brukseli odbywać się będzie spotkanie
ministrów spraw wewnętrznych UE, podczas którego podejmowane będą decyzje dotyczące projektu utworzenia
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz nowelizacji tzw. kodeksu granicznego Schengen.

- Pierwszym wyzwaniem będzie praca na rzecz zwiększenia praworządności służb granicznych Ukrainy, jako
głównego partnera Polski w dbaniu o bezpieczeństwo zewnętrznej granicy NATO i UE – ocenia Ziemowit Jóźwik,
ekspert Instytutu Kościuszki i koordynator projektu.

Rezultatem ARW będzie wypracowanie rekomendacji dla Państwowej Służby Granicznej i Państwowej Służby
Podatkowej Ukrainy w zakresie odporności na korupcję oraz przejrzystości funkcjonowania. Wnioski z dyskusji
zostaną przygotowane w oparciu o dobre praktyki krajów NATO.

- Liczymy, że dokument będzie ważnym głosem w dyskusji nad strategią zabezpieczania granic realizowaną przez
członków Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodaje Jóźwik.

Zwiększanie świadomości na temat nowych zagrożeń (kryzys migracyjny, wojna hybrydowa na Ukrainie, synergia
przestępczości granicznej z działalnością obcych służb specjalnych, terroryzm, przemyt, niekontrolowane
masowe migracje ludności, korupcja) ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa granic państwa polskiego. Jest to
warunek konieczny efektywnej współpracy w ramach zintegrowanego zarządzania granicami Polski, które
jednocześnie stanowią granice zewnętrzne Unii Europejskiej i NATO.

Warsztaty współfinansowane ze środków „The NATO Science for Peace and Security Programme”. Wydarzenie
zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP, Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Straży Granicznej RP,
Państwowej Przygranicznej Służby Ukrainy, Transparency International Ukraina. Oficjalnym partnerem projektu
jest również firma Pentacomp – lider w zakresie zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla służb
granicznych posiadający certyfikat NATO NCAGE.

KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Gert
poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 15:51

Added them to the subject on Victoryforce as well. Some different responses.One thing might be worth considering – shipping alternatives due cost.I like the boxes and as they are quite sturdy they play an active role in storing my minis but for one pack one of these envelope with &#op20;p82” insertions (I can`t think of the correct name) might be sufficient and a bit cheaper. Might be worth a shot checking out.The figs looks great, I can hardly wait to see them in person!Greetings, Akos

PawelOZ
wtorek, 23 lutego 2016, 02:38

Z banderowcami nie wspolpracujemy. Koniec Kropka.

Tweets InfoSecurity24