Reklama

Służby Mundurowe

Straż Graniczna rozszerza współpracę z wojskiem

  • Fot. Straż Graniczna

Komenda Główna Straży Granicznej zawarła porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, które umożliwia korzystanie przez pograniczników ze stosowanych w Wojsku Polskim map i danych topograficznych. 

Podpisanie porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych odbyło się 12 stycznia br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Ze strony Ministerstwa Obrony narodowej porozumienie sygnował Szef Geografii Wojskowej Wojska Polskiego płk Sławomir Jakubiuk, ze strony Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej płk Marek Łapiński. 

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania w zakresie wzajemnej wymiany informacji oraz przekazywania i udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych, a także danych i informacji geograficznych w postaci analogowej (papierowej) i cyfrowej, służących obronności i bezpieczeństwu państwa. 

Czytaj także: Straż Graniczna kupuje nowe samoloty.

Straż Graniczna w coraz większym zakresie uczestniczy w przedsięwzięciach planistycznych, ćwiczeniach i misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego należy Polska. Aby współpraca międzynarodowa była możliwa, produkty geograficzne muszą być opracowane w tzw. standardzie NATO, czyli w jednakowym odwzorowaniu oraz układzie współrzędnych geodezyjnych, pozwalającym na jednoznaczne określenie lokalizacji/pozycjonowania i wskazywania rejonów, obszarów lub celów. Analogiczna współpraca konieczna jest także pomiędzy krajowymi resortami realizującymi zadania z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponieważ w Polsce zadania te wykonuje Szefostwo Geografii Wojskowej, konieczne było zawarcie takiego porozumienia.

Reklama

Komentarze

    Reklama