Straż Graniczna inwestuje w edukację funkcjonariuszy

15 stycznia 2021, 10:13
Centralny Osrodek Szkolenia SG w Koszalinie
Fot. SG

Nadzorujący Straż Graniczną resort spraw wewnętrznych i administracji zdecydował się na modyfikację przepisów dotyczących udzielanie mundurowym zwolnień od zajęć służbowych. Chodzi dokładnie o przypadki, gdy funkcjonariusze podnoszą kwalifikacje zawodowe, np. na studiach.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. Jak tłumaczy resort, obecnie mundurowemu z formacji, który odbywa aplikację w zawodzie prawniczym przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych na czas obowiązkowych zajęć szkoleniowych. Kwestie zwolnienia od zajęć służbowych w przypadku aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej uregulowane są w odrębnych aktach prawnych. Natomiast w przypadku aplikacji legislacyjnej kwestia ta nie jest ujęta w żadnych odrębnych regulacjach. Dlatego też, resort zdecydował się przyjąć nowe rozwiązania, które umożliwiać będą funkcjonariuszowi odbywającemu aplikację legislacyjną przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu poprzez udzielenie mu zwolnienia od zajęć służbowych. Zwolnienie to będzie wynosić 14 dni roboczych. 

To jednak nie jedyna zmiana, którą w przepisach wprowadzić chce MSWiA. Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, funkcjonariusz, który podnosi kwalifikacje zawodowe poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich czy podyplomowych - na podstawie skierowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych - ma prawo do zwolnienia od zajęć służbowych, jednak w wymiarze 5h tygodniowo. Czas ten mundurowy ma poświęcić na udział w obowiązkowych zajęciach. MSWiA uznało jednak, i słusznie, że okres nauki niejednokrotnie przekracza 5-godzinny wymiar zwolnienia od zajęć służbowych. Za przykład daje tu zajęcia realizowane w formie tygodniowych zjazdów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ostatecznie więc, mundurowych we wszystkich obowiązkowych zajęciach nie uczestniczy. 

Resort proponuje zatem, by wymiar zwolnień udzielanych funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej zmienić tak, by umożliwiał on udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach programowych w przypadku, jeżeli podjęcie nauki nastąpiło w trybie skierowania funkcjonariusza. Równocześnie, zachowany został obowiązujący wymiar zwolnienia od zajęć służbowych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, pracy dyplomowej albo innej pracy wymaganej na zakończenie studiów czy do egzaminów kończących studia. Wnosi on od 21 do 28 dni. Zrezygnowano jednocześnie z dotychczasowej możliwości zwolnienia od zajęć na udział w zajęciach nieobowiązkowych w ramach studiów.

Inne zmiany proponowane przez resort mają charakter porządkujący i mają na celu dookreślenie wymiaru zwolnienia od zajęć służbowych do konkretnego rodzaju podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Mar
niedziela, 17 stycznia 2021, 09:49

Przy końcu swojej służby mogę stwierdzić że podnoszenie kwalifikacji w tej formacji nie daję nic, może poza jakimiś pojedyńczymi przypadkami. Cały czas brak jakiejkolwiek ścieżki rozwoju zawodowego, wystarczy popatrzeć kto jest kierowany na kursy chorążych i oficerskie oraz jaka jest ich ilość.

Michał
sobota, 16 stycznia 2021, 10:23

tylko żeby studia coś dawało w tej formacji bo to jest kpina, ludzie ze średnim wykształceniem dostają 7 grupy oficerskie, a ludzie po studiach siedzą na 4

Mech
sobota, 16 stycznia 2021, 18:02

Dlatego w cudzysłowie inwestują w edukację aby swoich wypromować. Nie ma z kogo skleić patroli a tu proszę aplikacje i habilitacje na koszt Państwa.

BamalL
sobota, 16 stycznia 2021, 16:54

Bo na grupę to trzeba też trochę latek służby mieć a nie wymagać odrazu że ma się wykształcenie to nie wiadomo co odrazu by chcieli dostać młodzi

Siersciuch niby sztabowy a połowy :-)
wtorek, 19 stycznia 2021, 14:37

Wcale nie trzeba, u mnie 3 młodych tylko jak im wskoczył 4ty rok służby to z miejsca st.kontroler, a piątego roku chorążowie. U mnie sierżant sztabowy w 17 roku służby

Pik
niedziela, 17 stycznia 2021, 01:16

18 wystarczy ?

Tweets InfoSecurity24