Reklama

Służby Specjalne

CPT ABW ostrzega: rozgłos napędza terroryzm

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Nowy projekt Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący prewencji terrorystycznej ma już ponad 12 tys. zarejestrowanych w systemie użytkowników. Korzystają oni z platformy e-learningowej podnoszącej m.in. wiedzę i świadomość zagrożeń po stronie funkcjonariuszy zróżnicowanej gamy służb mundurowych w kraju. Jednocześnie ta sama struktura w ramach Agencji zaprezentowała kolejny materiał wideo z zakresu budowania świadomości zagrożeń terrorystycznych.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) pochwaliło się, że portal przeznaczony do realizacji szkoleń z zakresu tematyki antyterroryzmu  już w pierwszym miesiącu funkcjonowania ma ponad 12 tys. zarejestrowanych użytkowników. Jak zaznaczono, w skład grupy docelowej projektu wchodzą przedstawiciele MSWiA, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straż Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa czy przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędów pracy, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także urzędów wojewódzkich.

CPT ABW podkreśla, że format on-line stanowi dogodne narzędzie przekazywania wiedzy z zakresu prewencji terrorystycznej i to zwłaszcza w warunkach pandemicznych. Przy tej okazji ABW stara się nagłośnić całe przedsięwzięcie, tak aby nakłonić do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia e-learningowe wśród jak największej liczby docelowych odbiorców. Przypomnijmy, portal powstał dzięki został środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach "podnoszenia kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

Jednocześnie na platformie YouTube, CPT ABW zamieściło kolejny krótki film  mający wpływać na wzrost świadomości zagrożeń. Jest on zatytułowany "Terroryzm w sieci – Twoja reakcja ma znaczenie". Niespełna minutowe wideo ma na celu wskazanie, że rozprzestrzenianie lub odwoływanie się do przekazu organizacji terrorystycznych za pośrednictwem nowych form komunikacji może mieć bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Widać to szczególnie patrząc przez pryzmat rozpowszechniania danych odnoszących się do konstrukcji materiałów wybuchowych. Organizacje terrorystyczne od dłuższego czasu celowo rozpowszechniają, za pośrednictwem Internetu, bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące konstrukcji i przygotowania zróżnicowanej gamy improwizowanych ładunków wybuchowych, łącznie ze wskazaniami jak wykorzystywać "domowe" składniki w toku całego procesu. 

Warto wskazać, że wielokrotnie w przeszłości różne organizacje terrorystyczne wymieniały się również swoim know-how, nawet jeśli istniały przy tym znaczne różnice światopoglądowe pomiędzy nimi. Chociażby terroryści utożsamiani z radykalizmem skrajnej prawicy w Europie czy USA mieli nawoływać do "brania lekcji" dotyczących aktywności terrorystycznej od struktur islamistycznych. Chodziło zarówno o taktykę, jak i kwestie związane z konstrukcją przekazu propagandowego w obliczu przeprowadzonego zamachu. Tym samym można zgodzić się z przesłaniem promowanym obecnie przez CPT ABW, czyli – "Rozgłos napędza terroryzm".

Trzeba też zaznaczyć, że tego rodzaju materiał powinien być potraktowany w kategoriach wstępu do szerszego ujęcia problematyki edukacji, szczególnie młodszych pokoleń (na różnych etapach szkolnictwa). Nawet już po samej analizie nagrania przygotowanego przez CPT ABW można śmiało stwierdzić, że problematyka synergii dostępu do nowych technologii teleinformatycznych, szybkiego rozsyłania informacji i podatności na radykalizmy, to wyzwanie długofalowe, wymagające od takich instytucji jak CPT ABW coraz bardziej poszerzonej kooperacji z podmiotami publicznymi, ale również niepublicznymi.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze