Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Podwyżki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Fot. Facebook ABW
Fot. Facebook ABW

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia zwiększającego dodatki za posiadany stopień służbowy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z dokumentem, najwięcej zyskać mają oficerowie w stopniu pułkownika, a stawki dla mundurowych posiadających najniższe stopnie w ogóle nie ulegną zmianie. Jak przekonuje minister koordynator służb specjalnych, większe dodatki zostaną sfinansowane z budżetu Agencji przewidzianego na ten rok.

Podwyżki od 1 stycznia

„Projektowane rozporządzenie ma na celu regulację uposażeń funkcjonariuszy ABW poprzez obligatoryjne podwyższenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., dotychczasowych stawek dodatku za posiadany stopień służbowy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Zdaniem twórców projektu, dodatek za stopień służbowy w ABW należy do najniższych spośród innych służb, tj. SKW, SWW czy SOP, a „różnica (na niekorzyść ABW) pomiędzy równorzędnymi stopniami służbowymi w innych służbach sięga nawet 530 zł”.

Ponadto, jak podkreślono w uzasadnieniu, w aktualnie obowiązujących przepisach, różnice w wysokości dodatku pomiędzy poszczególnymi stopniami służbowymi wahają się od 10 zł, przy awansie w stopniu ze starszego chorążego na chorążego sztabowego oraz z majora na pułkownika, do 110 zł przy awansie z pułkownika na generała brygady. Teraz zarówno kwoty dodatków, jak i różnice pomiędzy poszczególnymi stopniami, mają być większe.

Wobec powyższego proponowana regulacja ma na celu podniesienie rangi przyznawanych stopni służbowych i awansu funkcjonariusza ABW na kolejny stopień służbowy, jak również zniwelowanie różnic w wysokości dodatku służbowego za posiadany stopień służbowy pomiędzy ABW a pozostałymi służbami.

uzasadnienia projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kto zyska najwięcej? 

Na największy wzrost uposażenia mogą liczyć oficerowie w stopniu pułkownika. Według obowiązujących dziś przepisów pułkownik w ABW, za posiadany stopień, otrzymuje 1160 złotych dodatku, po zmianach będzie to kwota 1700 złotych. Co ciekawe, o 10 złotych mniej, bo 530 złotych, zyska generał brygady (obecnie w ABW żaden oficer nie posiada tego stopnia, a szef ABW jest pułkownikiem). Według nowych zasad, generał w Agencji otrzyma 1800 złotych dodatku za stopień w stosunku do pobieranych dziś 1270 złotych. Co ciekawe, podwyżki dodatków nie obejmą funkcjonariuszy posiadających najniższe stopnie w ABW. Bez zmian pozostać mają kwoty jakie za stopień otrzymują szeregowi (600 złotych) i starsi szeregowi (620 złotych).

image
Opracowanie: InfoSecurity24.pl

Projekt, datowany na 2 października ubiegłego roku, do konsultacji rozesłany został jeszcze na początku grudnia. Uwagi do treści rozporządzenia wniosły Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Finansów. RCL, oprócz technicznej zmiany w zapisie, poinformował, że projekt należy opublikować na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego. Bardziej problematyczne dla całego projektu uwagi wniósł resort finansów. Jak podkreśla, w piśmie kierowanym do ministra koordynatora służb specjalnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zgodnie z uzasadnieniem roczne koszty zmian w dodatkach służbowych, wynieść mają 15,56 mln złotych, podczas gdy projekt ustawy budżetowej zakładał wzrost kwoty przeznaczonej na uposażenia w ABW o niespełna 8,4 mln złotych. "W związku z tym powstaje pytanie, jakie jest źródło sfinansowania pozostałych skutków finansowych zaproponowanej zmiany" - czytamy w uwagach resortu finansów. Ministerstwo prosi też Mariusza Kamińskiego, o wskazanie "na jakich składnikach uposażenia wystąpiły oszczędności", bowiem zdaniem wiceszefa MF "informacja o tym, "że źródłem danych wydatków będą środki zabezpieczone w funduszu uposażeń ABW jest niewystarczająca".

Skąd zatem pochodzić będą dodatkowe środki? Zgodnie z informacją, jaką na prośbę MF, dodano do projektu, "źródłem sfinansowania skutków projektowanego rozporządzenia w wysokości 7 184 tys. zł będą oszczędności powstałe na przestrzeni lat w wyniku odejść funkcjonariuszy ze służby, posiadających pełną wysługę, uprawnienia emerytalne oraz zatrudnionych na wysokich grupach uposażenia zasadniczego, w stosunku do uposażenia funkcjonariuszy nowo przyjętych, posiadających niski dodatek z tytułu wysługi lat i zatrudnianych na niższych grupach uposażenia zasadniczego". Jak podkreślają twórcy zmian, dodatkowym źródłem wewnętrznych oszczędności jest niepełne wykorzystanie przyznanej w poprzednich latach ABW kwoty w wysokości 31 499 tys. zł, która stanowiła źródło finansowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. "Zaproponowana w rozporządzeniu regulacja nie miała charakteru obligatoryjnego, wobec powyższego szacowane z tego tytułu oszczędności wynoszą ok. 4 000 tys. zł rocznie" - czytamy w dokumentach.

W związku z powyższym, koszt planowanego wzrostu dodatku za stopień funkcjonariuszy ABW zostanie pokryty w całości (15 560 tys. zł) ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na 2019 r.

Ocena skutków regulacji, projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Projekt 31 stycznia br. został wysłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, który jest jednym z ostatnich etapów procedury legislacyjnej, a co za tym idzie w najbliższym czasie można się spodziewać decyzji premiera. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze