Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW celuje w nową amunicję i granaty hukowe

Fot. ABW
Fot. ABW

Biuro Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi przetarg mający wyłonić dostawców amunicji do pistoletów i pistoletów maszynowych, ale również karabinów użytkowanych przez największą polską służbę specjalną. Do tego dochodzą plany zakupowe w zakresie katridży do Taserów czy też granatów hukowych. Wydział V ABW, bo zapewne on będzie głównym beneficjentem zakupów, już w 2021 r. może uzupełnić swoje zapasy, oczywiście jeśli na drodze nie staną kwestie finansowe.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamierza kupić kartridże bojowe do popularnego paralizatora Tasera X2 lub równoważnego. Zasięg rażenia, w tym przypadku, to maksymalnie 7,6 m. Plany przewidują również zakup nabojów pistoletowych kal. 9x19 Luger z pociskiem JHP, FEDERAL HST, przeznaczonych do strzelania z pistoletów samopowtarzalnych o kalibrze 9x19 (Glock, CZ, H&K) oraz z pistoletów maszynowych o kalibrze 9x19 (MP5, SIG SAUER MPX). Mowa jest o pociskach półpłaszczowych z wgłębieniem wierzchołkowym. Agencja na liście zakupów umieściła też naboje pistoletowe kal. 9x19 mm LUGER SINTOX z pociskiem FMJ lub równoważne i przeznaczone również do strzelania z pistoletów samopowtarzalnych o kalibrze 9x19 (Glock, CZ, H&K) oraz z pistoletów maszynowych o kalibrze 9x19 (MP5, SIG SAUER MPX). Tutaj mowa jest o pociskach o pełnym płaszczu, z rdzeniem ołowianym.

Czwarta cześć zamówienie dotyczy zapotrzebowania na naboje pistoletowe kal. 9x19 mm Luger z pociskiem JHP HEXAGON lub równoważnym, o zwiększonej ekspansji i ograniczonej fragmentacji. Mowa o pociskach półpłaszczowych, z wgłębieniem wierzchołkowym. ABW chce pozyskać także naboje pistoletowe kal. 9x19 mm RHFP lub równoważne. Jako rodzaj pocisku wskazano tu RHFP (Reduced Hazard Flat Point), spiek sproszkowanego stopu miedzi. Jeśli chodzi o kupno naboi karabinowych kal. 5,56x45 NATO/.223 Remington, typu BTHP Critical Defense lub równoważnych, to są one przeznaczone do strzelania z karabinku G-36, a także SIG SAUER MCX. Jeśli chodzi o pocisk, to mowa jest o BTHP z wybraniem wierzchołkowym i stożkiem spływu. Oprócz nich zakłada się pozyskanie naboi karabinowych kal. 5,56x45 "frangible" do strzelania z karabinków G-36, SIG SAUER MCX.

ABW przewidziała też zakupy dla strzelców wyborowych i snajperów. Agencja zakłada bowiem pozyskanie naboi karabinowych kal. 308 Win 10,9 g/168 gr. Norma Diamond lub równoważnych oraz naboi karabinowych kal. 338 Lapua Magnum 19,4 g/300 gr. RUAG SWISS P Target lub równoważnych. Oprócz wspomnianej amunicji i katridży do Taserów, w przetargu ogłoszonym przez ABW mowa jest o zakupie wkładek pirotechnicznych ładunku jedno-hukowo-błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważnych. Jak również granatów sześcio-hukowo-błyskowy CTX-6 lub równoważnych. W sumie do wydania ABE ma 324 000 zł brutto.

Otwarcie ofert złożonych w omawianym przetargu nastąpiło na samym początku grudnia. Jeśli chodzi o katridże do Taserów to jedyna oferta ajak pojawiła w przetargu pochodzi od firmy UMO Sp. z o.o. i opiewa na 26 568,00 złotych. UMO gwarantuje dostawy w okresie 12 miesięcy, sukcesywnie na żądanie ABW, począwszy od daty zawarcia umowy. Firma oferuje też 12-miesięczną gwarancję. Oferta mieści się w limicie wskazanym przez ABW, który został określony na 27 tys. zł.

Jeśli chodzi o ofertę na naboje pistoletowe kal. 9x19 Luger z pociskiem JHP, FEDERAL HST to pojawiły się dwie oferty - M.K Szuster (28 659,00 zł, dostawy w okresie 20 tygodni i 36 miesięcy gwarancji) i UMO (39 975,00 zł, dostawy w okresie 20 tygodni i 36 miesięcy gwarancji). ABW w tym przypadku planowała wydanie maksymalnie 30 tys. złotych.

Podobnie jest w przypadku nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm LUGER SINTOX z pociskiem FMJ lub równoważnym. Swoje propozycje złożył M.K Szuster (96 555,00 zł, 20 tygodni realizacji i 36 miesięcy gwarancji ) i UMO (153 750,00 zł, 20 tygodni i 36 miesięcy). W tym przypadku jednak, Agencja może mieć problem z obiema ofertami, bowiem na ten cel wyasygnowano nie więcej niż 85 000 złotych. Podobna sytuacja jest przy nabojach pistoletowych kal. 9x19 mm Luger z pociskiem JHP HEXAGON lub równoważnym, gdzie przygotowano 28 tys. zł, a dwie oferty M.K. Szuster (33 948, 00 zł) i UMO (57 810,00 zł) przekraczają wspominaną kwotę. W przypadku naboi pistoletowych kal. 9x19 mm RHFP lub równoważnych swoje oferty przekazały Mildat Sp. z o.o. (18 450,00 zł) oraz UMO Sp. z o.o. (41 205,00 zł). ABW na tą część nie chce wydać więcej niż 20 tys. zł.

Jeśli chodzi o naboje karabinowe kal.5,56x45 NATO/.223 Remington typu BTHP Critical Defense to UMO złożyło w tym przypadku jedyną ofertę i zaproponowało 46 125 zł, ale ABW planowało przeznaczyć na sfinansowanie tylko 36 000 zł. Na naboje kal. 5,56x45 "frangible" do strzelania z karabinków G-36, SIG SAUER MCX pojawiała się oferta ze strony M.K Szuster wynosząca 13 284 zł, przy maksymalnie 15 000 zł wygospodarowanych z budżetu ABW.

Jeśli mowa o nabojach karabinowych kal. 308 Win 10,9 g/168 gr. Norma Diamond lub równoważnych, jedyna oferta została skierowana do ABW ze strony UMO (cena 31 881,60 zł na 30 000,00 zł wygospodarowane na sfinansowanie przez Agencję). Nabój karabinowy kal. 338 Lapua Magnum 19,4 g/300 gr. RUAG SWISS P Target lub równoważny może pochodzić od M.K Szuster, jednak ponownie problemem może być cena – oferta zakłada 24 108 zł przy 18 tys. zł planowanych przez ABW.

Za to obie zgłoszone oferty, ze strony Umo (10 999,89 zł) oraz Griffin Group S.A. Defence Sp.k (8 856 zł) mieszczą się w środkach przewidzianych przez ABW (15 tys. zł) na sfinansowanie zakupu wkładek pirotechnicznych ładunku jedno-hukowo-błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważnego. Lecz pytanie czy pieniędzy starczy również na nowe granaty sześcio-hukowo-błyskowy CTX-6 lub równoważne. Albowiem jedyna oferta ze strony UMO wynosi 20 999,79 zł przy 20 tys. będących w planach ABW.

JR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze