Reklama

Służby Specjalne

100 mln złotych więcej na koncie służb specjalnych?

Fot. CBA
Fot. CBA

Komisja ds. służb specjalnych wnioskuje o zwiększenie finansowania służb, m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzna, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o ponad 100 mln złotych. Sprawą zajęła się już komisja finansów publicznych, podczas posiedzenia której swój sprzeciw zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Domagają się oni przeprowadzania niejawnego posiedzenia komisji, by ponownie zająć się tym tematem.

W środę sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrywała opinie komisji branżowych dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Jednym z tematów były wydatki budżetowe na służby specjalne.

Opinię komisji ds. służb specjalnych dotyczącą planu budżetu przedstawił poseł Jarosław Krajewski zasiadający w tej komisji, jednocześnie też członek komisji finansów publicznych. Poinformował on, że komisja ds. służb specjalnych w styczniu, na posiedzeniu niejawnym, rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2020 r. w zakresie dotyczącym służb specjalnych.

Po analizie dokumentów i wysłuchaniu przedstawicieli wszystkich pięciu służb specjalnych funkcjonujących w Polsce: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW), komisja ds. służb specjalnych wnosi o przyjęcie projektu budżetu przygotowanego przez rząd jednocześnie wnosząc o zwiększenie finansowania tych służb. Krajewski podał kwoty o jakie wnioskuje komisja ds. służb specjalnych. W przypadku SWW jest to 26,950 mln zł na "rozbudowę zdolności tej służby do prowadzenia wywiadu elektronicznego".

Zdaniem komisji ds. służb specjalnych zwiększenie budżetu na rok 2020 r. jest uzasadnione koniecznością profesjonalnej realizacji ustawowych zadań związanych ze zwalczaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

Jarosław Krajewski

Komisja chce też, by CBA otrzymało w 2020 r. 37,4 mln zł więcej niż przewidywał rząd - te środki mają zostać przeznaczone na wynagrodzenia i uposażenia oraz na rozwój i modernizację. Finansowanie ABW miałoby zostać zwiększone o 8,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i wyposażenia. Środki na AW miałyby być większe o 32 mln zł z przeznaczeniem na kontynuację prowadzonych zadań operacyjnych wynikających z bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Jako źródło finansowania wskazał rezerwy celowe na projekty współfinansowane ze środków UE. Krajewski wyjaśnił też, że w związku z niejawnym charakterem posiedzenia, na którym komisja ds. służb specjalnych przygotowała swoje wnioski nie może udzielić dokładniejszych wyjaśnień na ten temat.

Podczas dyskusji posłowie KO wyrazili sprzeciw wobec wniosku dotyczącego zwiększenia wydatków na służby specjalne. Dariusz Rosati ocenił, że trudno jest dyskutować nad częściami budżetu dotyczącymi służb specjalnych kiedy posłowie komisji finansów publicznych nie wiedzą, na co te pieniądze idą. Jego sprzeciw wzbudziła propozycja zwiększenia wydatków budżetowych na CBA o 37,4 mln zł. Rosati ocenił, że CBA nie było skuteczne gdy sprawdzało Mariana Banasia przed wybraniem go na szefa NIK. Przypominał też ostatnie doniesienia medialne, według których z funduszu operacyjnego CBA miało zginąć nawet 15 mln zł. "To wymaga gruntownej kontroli w CBA" - stwierdził Rosati.

Poseł dodał, że tryb procedowania budżetu w części przeznaczonej na funkcjonowania służb powinien być "inny". "Służby w zbyt dużym stopniu wykorzystują sekretność wokół ich działań, nie wiem, czy to służy państwu" - stwierdził. Podkreślił też, że łączna kwota, o jaką wnioskuje komisja ds. służb specjalnych to ponad 100 mln zł. Ze względu na - jak uzasadniał - ograniczony zakres informacji przedstawionych przez posła Krajewskiego komisji finansów publicznych poseł Mirosław Suchoń złożył wniosek o procedowanie komisji finansów publicznych w trybie niejawnym. Inni posłowie KO także opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Jednocześnie w dyskusji wyrazili sprzeciw wobec zwiększania finansowania dla służb specjalnych.

Komisja finansów publicznych powinna zakończyć rozpatrywanie opinii dotyczących ustawy budżetowej do przyszłej środy, po to, by w czwartek rozpatrzyć wszystkie zgłoszone poprawki.

Przypomnijmy, że służby specjalne w kolejnej perspektywie budżetowej i tak czekać miał spory zastrzyk finansowy. Tak wynikało z opublikowanego projektu budżetu na rok 2020. Rządowe plany nie zmieniły się na razie, więc największy wzrost finansowania, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotować ma Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej pieniędzy otrzymać ma też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedyną służbą specjalną, która w przyszłym roku otrzymać miała mniejsze środki, była Agencja Wywiadu.

W przypadku Agencji Wywiadu, w 2020 roku jej budżet, jako jedyny, zmniejszyć miał się z 264 mln złotych w 2019 roku, do niespełna 257 mln (dokładnie 256 787 złotych). Spory wzrost budżetu zanotować ma największa w Polsce służba specjalna, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W bieżącym roku ABW do dyspozycji ma mieć ponad 635 mln złotych w porównaniu do roku 2019, w którym Agencja dysponowała środkami w wysokości ok. 602 mln złotych. Natomiast Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2020 roku ma dysponować budżetem w wysokości prawie 213 mln złotych. Co stanowi niemal 9 mln wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Jak widać, bardzo możliwe, że na konta polskich służb specjalnych trafią jeszcze większe sumy.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze