Reklama

Służby Mundurowe

"Zniknie" Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Autor. MSWiA

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zająć ma się projektem ustawy w sprawie utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytut zostanie utworzony w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Konieczność przeprowadzenia zmian, wynika – jak czytamy w uzasadnieniu – m.in. ze specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy.

Reklama

Instytut ma być podmiotem o wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym, prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w powiązaniu z udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej. Ma działać w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Reklama

"Oprócz zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy wynikających z narażenia na czynniki szkodliwe występujące w środowisku służby, Instytut nieprzerwanie będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej ogółowi ludności zapewniając dostęp do najlepszych technologii medycznych stosowanych na świecie" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Konieczność utworzenia Instytutu – jak wskazano w uzasadnieniu do projektowanej regulacji - wynika m.in. z faktu, że "obszar medycyny pracy dotyczący specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, jak również medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe oraz ważnych wydarzeń państwowych, nie był dotychczas dostatecznie rozwijany".

Reklama

"Przekształcenie CSK MSWiA w Instytut w drodze ustawy umożliwi płynne przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do instytutu badawczego bez konieczności przeprowadzania likwidacji CSK MSWiA oraz pozwoli na uniknięcie komplikacji natury formalnej związanych z brakiem następstwa prawnego pomiędzy przekształcanym podmiotem a nowo powstałym instytutem badawczym" – wskazano.

W drodze ustawy – jak zauważono - możliwa jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków CSK MSWiA. Instytut z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był CSK MSWiA oraz przejmie jego pracowników. Rozwiązanie ma zapobiec wystąpieniu trudności z zapewnieniem zasobów kadrowych i tym samym przyczynić się do zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Bez kolejki?

Może się okazać, że funkcjonariusze służb podległych MSWiA, żołnierze i ich rodziny w Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, będą mogli leczyć się bez kolejki. Przywilej ten nie wynika z ustawy przekształcającej CSK MSWiA, a z projektu dotyczącego ochrony ludności. Zgodnie z zapisami jakie tam umieszczono, w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych m.in. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mundurowi (z służb MSWiA oraz żołnierze) będą mieli prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Czytaj też

Pomysłowi temu stanowczo sprzeciwia się resort zdrowia argumentując, że „rozszerzenie uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej o funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, a w szczególności członków rodzin tych osób oraz członków rodzin żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniącym terytorialną służbę wojskową budzi poważne wątpliwości". Ministerstwo w uwagach do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wskazuje, że przyjęcie takiego rozwiązania w stosunku do jednej grupy zawodowej „spowoduje falę roszczeń innych służb mundurowych".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze