Reklama

Służby Mundurowe

W listopadzie pierwsze targi dla służb mundurowych

Źródło: Targi Kielce
Źródło: Targi Kielce

Polsecure to pierwsze w Polsce targi dedykowane Policji i innym służbom mundurowym. Wydarzenie potrwa od 22 do 24 listopada w Targach Kielce, a jego głównym celem jest określenie wspólnego kierunku we współpracy wszystkich podmiotów służących bezpieczeństwu kraju.

Targi Polsecure to wydarzenie organizowane przez kielecki ośrodek wystawienniczy we współpracy z Komendą Główną Policji. Będzie to okazja do przeglądu aktualnej oferty producentów oraz usługodawców, skierowanej do Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także do pozostałych instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, w tym straży miejskich, inspekcji transportu drogowego, służb więziennych oraz celnych.

Jednostki z budżetem

Warto podkreślić, że budżet służb podległych MSWiA w 2021 roku wynosi łącznie ponad 15,3 mld złotych. Najwięcej – bo ponad 10,1 mld złotych otrzymała Policja. Budżet drugiej pod względem wielkości formacji nadzorowanych przez ten resort, a więc Państwowej Straży Pożarnej, wynosi ponad 3,2 mld złotych, a Straż Graniczna do dyspozycji ma 1,713 mld złotych. Najmniej dostała Służba Ochrony Państwa, której budżet w tym roku wynosi 329 342 000 złotych.

Współpraca na wielu płaszczyznach 

Ważnym elementem targów Polscecure będzie Międzynarodowa Konferencja Policyjna zorganizowana z inicjatyw Komendy Głównej Policji. Nadrzędnym celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz pogłębienie współpracy służb i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa.

Wirtualne Bezpieczeństwo – realny problem

Organizatorzy nie zapominają również o zagrożeniach płynących z wciąż pogłębiającego się procesu cyfryzacji. Techniczne zabezpieczenia, jakie należy wprowadzić dla bezpieczeństwa pracy i rozrywki, poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy, a także edukacja społeczeństwa to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas listopadowych targów.

Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest InfoSecurity24.pl.

Reklama

Komentarze

    Reklama