Reklama

Straż Pożarna

System Wspomagania Dowodzenia "po nowemu". KG PSP podpisała umowę na ponad 19 mln złotych

 fot. Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
fot. Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Państwowa Straż Pożarna podpisała umowę na modernizację architektury Systemy Wspomagania Dowodzenia używanego przez stanowiska kierowania na wszystkich szczeblach jednostek PSP. Umowa ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2019 roku, a jej wartość to ponad 19 mln złotych.

Jak informuje Komenda Główna PSP, Decyzją nr 69 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 września 2016 r. powołano Zespół do opracowania dokumentacji przetargowej do budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej składający się z przedstawicieli pionu operacyjnego i informatycznego z jednostek organizacyjnych PSP, w tym KP(M) PSP, KW PSP oraz KG PSP. W okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. przeprowadzono dialog techniczny, w którym uczestniczyło sześć podmiotów. Przetarg na zmiany w SWD ogłoszono 16 maja 2017 r. i brało w nim udzuał 5-ciu wykonawców.

Wygrała oferta konsorcjum S&T Services Polska Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. – członek konsorcjum.

System Wspomagania Dowodzenia PSP wykorzystywany, jako platforma dyspozytorska wspomagająca koordynację działań ratowniczych, począwszy od przyjmowania zgłoszeń, przez obsługę zdarzeń, efektywne dysponowanie siłami i środkami. SWD PSP to również informatyczne wspomaganie działań podejmowanych przez KDR na każdym poziomie kierowania działaniami ratowniczymi.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura systemy z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu.

KG PSP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze