Reklama

Straż Pożarna

Straż Pożarna z nowymi mundurami. Katowicka komenda kupuje ubrania specjalne w nowym kolorze

fot. Rafał Surdacki/Defence24.pl
fot. Rafał Surdacki/Defence24.pl

Przetarg na 533 komplety ubrań specjalnych ogłosiła śląska straż pożarna. Postępowanie dotyczy nowego wzoru strażackiego umundurowania, a łączna szacunkowa wartość zamówienia to ponad 1,6 mln złotych. Termin składania wniosków upływa 21 sierpnia. Śląska PSP będzie jedną z pierwszych komend, której funkcjonariusze będą prowadzić działania w nowym umundurowaniu, którego wzór zmienił się wraz z wejściem w życie rozporządzeń przygotowanych przez MSWiA.

Do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach trafi 533 komplety nowych ubrań specjalnych. W skład zestawu wchodzi ubranie specjalne oraz lekka kurtka. Zamawiane mundury powinny być zgodne z nowym wzorem umundurowania, a więc posiadać spodnie i kurtę w kolorze żółtym.

Zgodnie z ogłoszeniem ubranie specjalne, składające się z kurtki i spodni, powinno być zgodne z normą PN-EN 469, a lekka kurtka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej.

Nie każdy będzie mógł dostarczyć strażakom nowe mundury. Jak czytamy w ogłoszeniu „o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy) w ilości 100 kpl. ubrań specjalnych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.

Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie głównie cena (60 proc.) oraz warunki gwarancji i rękojmi (20 proc.) i termin realizacji (20 proc.).

Nowe ubrania specjalne, używane przez strażaków przy każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, powinny trafić na ich wyposażenie jeszcze w tym roku. Termin dostawy określono na 30 listopada 2018 r. Łączna szacunkowa wartość zamówienia to 1 652 032,52 zł.

Środki na ubrania specjalne pochodzą z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Ubrania trafią do wszystkich komend miejskich i powiatowych PSP w śląskim garnizonie.

Przypomnijmy, zgodnie z rozporządzeniem ministra SWiA ubranie specjalne strażaków PSP składa z kurtki, spodni i kurtki letniej, zaś tkanina zewnętrzna ubrania ma być w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym. Doprecyzowuje się również, że kurtka o konstrukcji wielowarstwowej oraz kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinny zachodzić na spodnie. Kołnierze tych kurtek mają mieć formę stójki, zaś rękawy mają być szerokie. W górnej części kurtek mają znajdować się dwie kieszenie, a w dolnej części – dwie kieszenie wpuszczane, kryte patkami. Kurtki będą oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

W przypadku spodni długich mówimy o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami i szerokimi nogawkami, a w dolnej części nogawek spodnie będą oznaczone układem taśm ostrzegawczych. Nowy wzór ubrań specjalnych we wszystkich jednostkach PSP powinien pojawić się najpóźniej do 31 grudnia 2027 r. 

Kurtki o jaskrawych barwach stosowane przez strażaków w wielu krajach na całym świecie m.in. w USA.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze