Reklama

Straż Pożarna

Ponad 60 mln zł dla strażaków na zakup specjalistycznych wozów

Fot. mł. bryg. Karol Kierzkowski, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
Fot. mł. bryg. Karol Kierzkowski, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Strażacy otrzymają 64 mln zł na zakup 28 specjalistycznych wozów - zakłada aneks do umowy podpisany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PSP. Nowe pojazdy mają trafić do straży w przyszłym roku.

Podpisana umowa między przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) a PSP rozszerza projekt, który ma usprawnić system ratownictwa finansowany z UE - wyjaśnił podczas piątkowej wideokonferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dotychczasowa wartość tego projektu to blisko 330 mln zł, z czego 277 mln zł to środki UE. W ramach całego projektu do PSP trafi ponad 200 sztuk sprzętu, w tym kilkadziesiąt nowoczesnych wozów pożarniczych.

Podpisanie aneksu do umowy to rozszerzenie projektu o 64 mln zł. Wystąpiliśmy o rozszerzenie zakresu projektu ponieważ przed strażakami pojawiają się nowe wyzwania. Nasza uwaga skupia się na szkodliwych czynnikach chemicznych czy biologicznych np. COVID-19. Dzięki tak dużej puli pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem zamierzamy kupić 20 samochodów p-gaz i 8 samochodów do dekontaminacji – czyli usuwania tych szkodliwych czynników.

st. bryg. Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Nowe wozy mają trafić do straży w przyszłym roku - zapowiedziała p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że szczególnie w dobie koronawirusa bezpieczeństwo ludzi jest na pierwszym miejscu. Jest to również - jak mówił - priorytetem Unii Europejskiej, która finansowo wspiera takie projekty. Jego zdaniem pomoc dla strażaków jest szczególnie istotna, ponieważ często są oni pierwsi na miejscu zdarzenia i od ich skuteczności, więc również sprzętu, którego używają, zależy ludzkie życie.

Głównym celem projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski. Realizacja aneksu do projektu przyczyni się do: zwiększenia skuteczności reagowania Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji wypadków na kolei, poprawy warunków pracy służb ratowniczych w miejscu wypadków.

komunikat Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji nie tylko ze sprzętu oraz budynków, ale też z samych ratowników i osób poszkodowanych. Dekontaminację mają przechodzić również wszyscy uczestnicy akcji ratowniczych, a osoby poszkodowane - jeszcze przed ich transportem do szpitali.

Natomiast wozy typu p-gaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Mogą być one również wykorzystywane jako mobilne bazy sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia.

Obecny na wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że nowy sprzęt otrzyma też Inspekcja Transportu Drogowego. Będzie to - jak mówił - 30 nowoczesnych samochodów do kontrolowania wjeżdżających na terytorium Polski ciężarówek.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama