Reklama

Straż Pożarna

Do kogo trafią strażackie drony?

Fot. straz.gov.pl
Fot. straz.gov.pl

Komenda Główna PSP oficjalnie przekazała nowe drony jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt został zakupiony w ramach programu modernizacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja zakupu dronów była możliwa dzięki programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Z zapisów  ustawy modernizacyjnej korzysta zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i ochotnicze straże pożarne. W ramach programu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została przeznaczona kwota 1 mln 523 tys. zł. na zakup 26 bezzałogowych statków powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Jedenaście z zakupionych bsp to sprzęt poziomu podstawowego, służący przede wszystkim do wykonania zobrazowań terenu działań z wykorzystaniem kamery na światło widzialne. Piętnaście z przekazanych bezzałogowych statków powietrznych to sprzęt poziomu specjalistycznego. Posiadają one wiele dodatkowych możliwości technicznych, w tym gromadzenie danych z kamery na światło widzialne i kamery na podczerwień, a także bieżące przekazywanie obrazu na urządzenia zewnętrzne, również w trudnych warunkach pogodowych.

image
Fot. straz.gov.pl

Jak informował InfoSecurity24.pl w listopadzie 2018 roku, przetarg na dostawy sprzętu był podzielony na dwie części. Stąd też 15 bezzałogowych platform latających wraz z głowicą optyczną pochodzi od poznańskiej firmy aeroMind sp. z o.o., a 11 dronów wraz z całym zestawem głowic optycznych - od warszawskiej firmy Dilectro sp. z o.o.

Jak podkreśla PSP, bezzałogowe statki powietrzne umożliwiają szybszą, dokładniejszą i tańszą niż dotychczas ocenę sytuacji w wielu zdarzeniach kryzysowych. Pozwalają w większym zakresie chronić życie i zdrowie zarówno ratowników, jak i ratowanych wraz z ich dobytkiem. W ramach przetargu podkreślano, że Straż Pożarna zamierza pozyskać platformy latające przeznaczone do wykorzystania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z oprzyrządowaniem, których zadaniem ma być uzupełnienie funkcjonalności samochodów dowodzenia i łączności. Chodziło przede wszystkim o możliwość bezprzewodowej transmisji bieżącego obrazu.

image
Fot. straz.gov.pl

Bezzałogowe statki powietrzne trafiły do:

 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;
 • Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
 • Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; 
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach;
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku;
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

Drony im nie pisane?

Przypomnijmy, że problem z zakupem dronów nadal ma policja. W marcu formacja zakończyła kolejną próbę pozyskania bezzałogowych statków powietrznych. Niestety i tym razem, a było to trzecie podejście do zakupów BSP, nie udało się wybrać dostawcy sprzętu. Jak informuje Komenda Główna Policji, doszło do unieważnienia postępowania, gdyż znowu "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu".

Zgodnie z planami formacji, siedem kompletów, w skład których wchodzić miały dwa drony (jeden operacyjny i jeden szkoleniowy), miało kosztować policję maksymalnie 1 764 000 złotych brutto. Zakup miał być dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu „Obserwacja Transgraniczna”. Budżet na zakup BSP nie zmienił się więc w stosunku do poprzednich postępowań.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze