Reklama

Straż Pożarna

Jednostki OSP z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Fot. KG PSP
Fot. KG PSP

Komendant Główny PSP rozpoczął proces podpisywania umów z jednostkami OSP, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla tych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Po podpisaniu każdej umowy do jednostki OSP przekazane zostaną środki w wysokości udzielonego dofinansowania, tj. do 5000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP przekazywane są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez MSWiA, mogą one zostać wydatkowane przez jednostki OSP na bieżące zakupy, ale można przeznaczyć je również na zwrot poniesionych już wydatków, których dokonano od 20 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w wysokości nie wyższej niż 5 000 zł. Warunkiem jego otrzymania jest deklaracja przystąpienia do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru (w tym potwierdza dysponowanie przez nią wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki. Wniosek powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Według statystyk na 18 maja 2021 r., jednostki OSP zrealizowały prawie 14 tys. transportów do punktów szczepień przy zaangażowaniu ponad 28 tys. druhów. W sumie siłami OSP i PSP dowieziono do szczepień ponad 17 tys. osób.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze