Reklama

Straż Pożarna

Dodatkowe miliony dla OSP dalej w rękach samorządów

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparła we wtorek bez poprawek nowelę dot. dodatkowego wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Rekomendacja senackiej komisji jest o tyle ważna, że Sejm podczas ostatniego posiedzenia przyjął poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, zgodnie z którą rozdziału środków nie będzie dokonywać, jak pierwotnie planowano, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tylko „podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP”, czyli m.in. gminy. O powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu prosił senatorów m.in. obecny na komisji wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. „To są środki, które wygospodarował rząd Rzeczypospolitej, on jest dysponentem na mocy ustawy budżetowej” - mówił wiceminister. 

Nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Posłowie przyjęli wówczas, jak podkreślała część komentatorów "przez przypadek", jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmienia zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakładała, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

Komisja poparła we wtorek przyjęcie ustawy bez poprawek - za głosowało czterech senatorów, przeciwko było trzech. W związku, z tym poprawki zakładające powrót ustawy do pierwotnego brzmienia zgłoszone przez senatora PiS Andrzeja Pająka rozpatrywane będą jako wniosek mniejszości. Sprawozdawcą komisji został senator PO-KO Waldemar Sługocki.

O powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu prosił również obecny na komisji wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. "To są środki, które wygospodarował rząd Rzeczypospolitej, on jest dysponentem na mocy ustawy budżetowej (...), w związku z tym czysto formalnie to rząd powinien zachować kontrolę nad wydatkowaniem tych środków, ponieważ to rząd przed Sejmem odpowiada za prawidłowość wydatkowania środków publicznych" - mówił wiceminister.

Wcześniej podkreślał on, że "idea, która została zawarta w ustawie i która przybrała postać wskazania jako organu dotacyjnego MSWiA, przede wszystkim była związana z funkcjonalnością systemu ochrony ludności w Polsce". "Absolutnie nie deprecjonuję, wręcz podkreślam i doceniam bardzo gorąco rolę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w wypełnianiu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Polaków" - mówił Kozłowski.

Na posiedzeniu komisji obecni byli również m.in. komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz były premier Waldemar Pawlak, obecnie prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Suski wskazywał, że proponowane przez rząd rozwiązanie dotyczące rozdziału środków "oparte były o dotychczasową praktykę". Z kolei Pawlak wskazywał, że pierwotna wersja projektu "dobrze balansowała to, co jest przynależne państwu i to, co jest przynależne lokalnym wspólnotom".

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.

Trudno jednoznacznie stwierdzić czy ustawa finalnie zostanie przyjęta przez Senat w takim kształcie w jakim zarekomendowała to komisja. Biorąc pod uwagę determinację MSWiA do powrotu do poprzedniego brzmienia przepisów nie jest niemożliwym, że podczas posiedzenia plenarnego zgłoszony wniosek mniejszości zostanie przegłosowany. Z drugiej strony, wtedy ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu. To oczywiście zdarzało się już nie raz, jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wybory parlamentarne, czas jaki pozostał na "domknięcie" tej kwestii niebezpiecznie się kurczy, a co z tym idzie resort spraw wewnętrznych będzie musiał przekalkulować czy na wprowadzanie kolejnych zmian w przepisach nie jest już za późno. 

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze