Reklama

Straż Pożarna

"Dodatek strażacki" dla OSP? Senat przygotował specjalny projekt

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

”Od wielu lat mówiono o wsparciu strażaków ochotniczych straży pożarnych. Padały liczne deklaracje zmian w prawie, aby druhowie otrzymywali dodatek do emerytury za udział w działaniach ratowniczych” – czytamy na oficjalnym profilu Państwowej Straży Pożarnej na jednym z portali społecznościowych. Jak dodano, „realne prace legislacyjne w tym zakresie od kilku miesięcy prowadzone są w Komendzie Głównej PSP”, więc formację cieszy „symboliczna inicjatywa senackich komisji”. PSP odniosła się w ten sposób do senackiego projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym strażakom ochotnikom przysługiwać ma specjalny dodatek do emerytury.

Temat dodatków dla strażaków ochotników nie jest nowy i powraca kolejny raz w ciagu ostatnich lat. Ochotnicza Straż Pożarna kilka razy występowała w tej sprawie z inicjatywą zmiany obowiązujących przepisów, jednak jak do tej pory bez powodzenia. Jak mówił w styczniu tego roku, przedstawiając z sejmowej mównicy złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt zmian, Janusz Kazimierz Konieczny, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, "mimo wielu deklaracji niemal wszystkich opcji politycznych nic w tej sprawie nie zrobiono". Jak dodał, "tak zwane granie na czas w tym wypadku nie jest dobrym wyjściem z sytuacji". 

Projekt odpowiednich przepisów jest wprawdzie przedmiotem prac w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, co potwierdziła zresztą wczoraj formacja, jednak, jak się wydaje, senatorowie postanowili nie czekać na to, aż przygotowana przez PSP ustawa zostanie uchwalona przez Sejm i trafi do prac w Senacie i stworzyli własny projekt.

Projekt, o którym mowa, nowelizuje ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, dodając do ich treści zapisy dotyczące "dodatku strażackiego". Zgodnie z proponowanymi przez Senat przepisami, dodatek ten przysługiwałby "osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Przez czynne członkostwo w ochotniczej straży pożarnej projektodawcy rozumieją "członkostwo, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadając aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz posiadając szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych". Obie te kwestie potwierdzać ma wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy dla siedziby jednostki ochotniczej straży pożarnej, wydając na wniosek strażaka specjalne zaświadczenie.

Dodatek, zgodnie z projektem, wynosić ma 20 złotych miesięcznie "za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej", a jego kwota "podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja".

Wejście w życie ustawy pociągnie za sobą konsekwencje dla budżetu państwa. W ocenie wnioskodawców skutki finansowe nie powinny być wyższe niż 150 mln zł. Nie można określić jak duża liczba członków ochotniczych straży pożarnych spełnia wymagania określone w projekcie oraz nie można dokładnie wskazać liczby osób, które złożą odpowiedni wniosek. Skutki finansowe można określić jedynie w przybliżeniu.

fragment uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Realne prace legislacyjne w tym zakresie od kilku miesięcy prowadzone są w Komendzie Głównej PSP" – poinformowała KG PSP odnosząc się do senackiego projektu. W tym kontekście raczej mało prawdopodobne jest, by Sejm przyjął proponowaną przez senatorów ustawę. Co więcej, wątpliwości do zaproponowanych rozwiązań zgłosił m.in. minister finansów, co, biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie zmian wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla budżetu państwa, może stanowić niemały problem. Trzeba jednak powiedzieć, że nawet jeśli posłowie nie podejdą do senackiego projektu z aprobatą, nie oznacza to, że szansy na wprowadzenie takich lub podobnych zmian nie ma. Pytanie tylko, kiedy prace w KG PSP się zakończą, a projekt trafi na formalną legislacyjną ścieżkę. 

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze