Reklama

Straż Pożarna

Czy strażak ochotnik będzie uprzywilejowany na drodze?

Fot. Polska Policja/Facebook
Fot. Polska Policja/Facebook

W połowie kwietnia br. do Senatu wpłynęła petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym. Chodzi dokładnie o wprowadzenie szczególnych warunków uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów, które nie są uprzywilejowane, a gdy kierujący pojazdem - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej - udaje się na wezwanie do uczestniczenia w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Jak podkreśla autor petycji, obecne przepisy prawa o ruchu drogowym są uciążliwe dla strażaków ochotników dojeżdżających do remizy na wezwanie do zdarzenia (wypadku, pożaru). Podczas dojazdu - zaznacza - do jednostki strażacy ochotnicy, zamiast nieść pomoc, są np. zatrzymywani przez funkcjonariuszy policji za przekroczenie prędkości. Skutkować to może oczywiście mandatem lub nawet utratą prawa jazdy. Przykładowo, jak informowała na początku czerwca br. Komenda Główna Policji, wskutek przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h w tym roku już 24 tys. 721 kierowców straciło uprawnienia na okres trzech miesięcy. Autor zaznacza również, że w ten sposób narażane zostaje życie i zdrowie osób, które ucierpiały w zdarzeniu, do którego strażak ochotnik się kierował.

Dokumentem zająć ma się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, podczas sesji Q&A w sprawie przygotowywanej przez formację ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej zdecydowanie podkreślił, że nie jest możliwe oznakowanie prywatnych samochodów, należących do strażaków ochotników. Szef formacji dodał, że choć czas dotarcia do jednostki jest kluczowy, to ważne jest także życie i zdrowie ochotników, którzy muszą dojechać na akcję. W ustawie nie znajdą się więc przepisy dotyczące tego tematu. 

Komendant zapewnił jednak, że w razie zatrzymania przez policję i okazaniu legitymacji, funkcjonariusze powinni odstąpić od mandatu i umożliwić dalszą jazdę. "Wiecie dobrze, że policjanci są z nami w drużynie" - dodał. Legitymacje, o których wspomniał, wprowadzone mają zostać dla strażaków ochotników w ramach ustawy dla OSP. Jak informowało jeszcze w kwietniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszyscy ochotnicy otrzymają legitymacje służbowe, na podstawie których będą mogli również korzystać z systemu zniżek, np. w kolejach państwowych.

Ustawa o OSP, nad którą pracuje obecnie Komenda Główna PSP, nie skupia się oczywiście na legitymacjach służbowych. Jej najważniejszym elementem jest wprowadzenie stałego miesięcznego dodatku emerytalnego dla ochotników, którzy brali udział w akcjach gaśniczych przez co najmniej 25 lat. Wynosić on ma 1/14 najniższego wynagrodzenia. Zmiany zakładają również kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach ratowniczych, zwolnienia z zakładów pracy do udziału w akacjach, odszkodowania, ekwiwalenty. W każdej komendzie wojewódzkiej PSP pojawić ma się także jeden zastępca komendanta, który będzie miał na liście obowiązków nadzór, pomoc i załatwianie spraw OSP.

To, jak dokładnie wyglądać będzie ostatecznie dokument, nie jest jednak jeszcze jasne. PSP prowadzi bowiem szerokie konsultacje na temat jego kształtu ze strażackim środowiskiem. "Nic o was, bez was" - podkreślał nadbryg. Bartkowiak. Po koniec maja br. rzecznik prasowy komendanta PSP, mł. bryg. Krzysztof Batorski, informował że strażacy pytają m.in. o pojawiające się informacje o zmianach w nazewnictwie i umundurowaniu. "Komendant wielokrotnie te plotki dementował. Chodzi tylko o ujednolicenie mundurów bojowych, natomiast mundury galowe pozostaną bez zmian - każda OSP może sobie organizować je według własnego wzoru czy pomysłu" - powiedział Batorski. Dodał, że kontrowersje budzi również zmiana nazewnictwa ze strażaka na ratownika, ale jak zapewnia PSP do ustawy zostanie wpisane określenie "strażak-ratownik". "Strażacy pytają też o funkcjonujące w ochotniczych strażach pożarnych jednostki operacyjno-techniczne. W ustawie - aby podnieść rangę ochotników - chcemy wprowadzić jednostki ratowniczo-gaśnicze na wzór naszych jednostek" - powiedział.

Wszelkie sugestie i pomysły ochotników są zbierane podczas konsultacji, ale można je zgłaszać również mailowo, a także do komend powiatowych i miejskich PSP. Według zapewnień formacji, są one na bieżąco analizowane, a ewentualne zmiany w projekcie ustawy wprowadzane są na bieżąco.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze