Reklama

Straż Graniczna

Zmiany w kierownictwie Straży Granicznej

<p>fot. KGSG</p>
<p>fot. KGSG</p>

Dalszy ciąg zmian kadrowych w Straży Granicznej. Do kierownictwa Komendy Głównej dołączyli płk SG Wioleta Gorzkowska oraz płk SG Grzegorz Niemiec. Obojgu powierzone zostały obowiązki zastępcy komendanta głównego. Jednocześnie z formacja pożegnał się dziś Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych, Marek Małkowski.

Po niedawnym awansie gen. SG Tomasza Pragi na stanowisko Komendanta Straży Granicznej, związanego z objęciem przez ówczesnego szefa pograniczników teki wiceministra obrony narodowej, w Straży Granicznej kolejne zmiany kadrowe. Stanowisko Zastępcy Komendanta SG ds. granicznych powierzono dotychczasowemu Dyrektorowi Biura Spraw Międzynarodowych KGSG płk. Grzegorzowi Niemiecowi natomiast stanowisko Zastępcy Komendanta SG ds. logistycznych dotychczasowej Dyrektor Biura Finansów KGSG płk Wiolecie Gorzkowskiej. 

Jestem przekonany, że doskonale sprawdzicie się Państwo w nowych rolach. Gratuluję i życzę powodzenia w pełnieniu służby dla dobra naszej Ojczyzny, dla bezpieczeństwa Polski i Polaków

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
undefined
fot. KGSG

Wiceminister Jarosław Zieliński podziękował też komendantowi Markowi Małkowskiemu za czas intensywnej pracy na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego SG i wyraził swoje uznanie dla jego fachowości, profesjonalizmu oraz zaangażowania. Podkreślił, że dzięki jego postawie realizacja programu modernizacji służb mundurowych w Straży Granicznej jest wdrażana i przebiegała bez zakłóceń.

Decyzję komendanta Małkowskiego o odejściu przyjąłem ze smutkiem, ale i ze zrozumieniem. Wszyscy bowiem jesteśmy na służbie. Jeżeli pojawiają się zadania, które należy wypełnić dla dobra kraju, podejmujemy je. Życzę Panu Komendantowi powodzenia i sukcesów przy realizacji nowych celów

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej Zastępców Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Zarówno płk. Niemiecowi jak i płk Gorzkowskiej jak na razie powierzono jedynie pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta. Zgodnie z treścią ustawy, pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku powierzyć można na czas maksymalnie 12 miesięcy.

Trzeba podkreślić, że płk Wioleta Gorzgowska, jeśli zostanie powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, ma szansę zostać pierwszą w histori formacji kobietą-generałem, bowiem stanowisko  to przewiduje możliwość awansu na stopien generała brygady Straży Granicznej.

KGSG/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze