Reklama

Straż Graniczna

Więcej mundurowych z SG objętych dodatkiem kontrterrorystycznym. To jednak nie koniec zmian

Fot. Lubelska Policja
Fot. Lubelska Policja

Resort spraw wewnętrznych i administracji wziął pod uwagę część zmian, które zaproponowali związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w projekcie wprowadzającym dodatek kontrterrorystyczny dla mundurowych z tej formacji. Nie wszyscy jednak funkcjonariusze, którym według związkowców należą się dodatkowe środki, zostali przez resort wzięci pod uwagę. Grudniowe deklaracje gen. dyw. SG Tomasza Pragi mogą dawać jednak pewność, że to nie koniec prac, a lista ta zostanie niedługo rozszerzona. 

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wprowadza dodatek kontrterrorystyczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - informują związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dodatek, w wysokości 500 złotych, trafi do mundurowych pełniących służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczących bezpośrednio w takich działaniach, a także tych wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych. 

Opinię na temat zmian wprowadzonych przez resort wydali jeszcze w listopadzie 2020 roku związkowcy z NSZZ FSG. Choć sam pomysł ocenili dobrze, to ich zdaniem MSWiA w projekcie pominęło sporą grupę mundurowych, którym także należą się te dodatkowe pieniądze, dodając, że rozwiązania "powinny być tożsame z regulacjami wprowadzonymi w Policji". Związkowcy wyliczyli grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym te pieniądze również się należą, a resort nie wziął ich pod uwagę. Na liście znaleźli się mundurowi, którzy "w codziennej służbie realizują działania specjalne i czynności służbowe ukierunkowane na przeciwdziałanie aktom terrorystycznym o charakterze działań minersko-pirotechnicznych, a których działalność służbowa w pełni się wpisuje w zapisy art. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych". Nieuwzględniona, jeszcze w projekcie, miała również zostać grupa "wysoko wyspecjalizowanych funkcjonariuszy SG wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładach statków powietrznych, które są realizacją specjalistycznych, niejawnych działań antyterrorystycznych w specyficznych uwarunkowaniach statków powietrznych w trakcie lotu". Jak widać, MSWiA wzięło pod uwagę część tych uwag. Ostatecznie więc w dokumencie, który opublikowany został w Dzienniku Ustaw 28 grudnia 2020 roku, znaleźli się strażnicy graniczny wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych. 

To jednak nie oznacza, że szanse na wprowadzenie dodatku dla funkcjonariuszy pełniących służbę w grupie lub zespołach interwencji specjalnych w lotniczych przejściach granicznych, posiadającym uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych przepadła. Zgodnie z deklaracjami szefa formacji, gen. dyw. SG Tomasza Pragi, z początku grudnia 2020 roku, dodatek dla tej grupy zostanie zwiększony na stałe o 400 złotych. Co więcej, funkcjonariusze GIS i ZIS bez takich uprawnień otrzymają 300 zł. Prace nad wprowadzeniem tych rozwiązań z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku miały już trwać. 

Do tematu rozszerzenia listy funkcjonariuszy objętych dodatkiem kontrterrorystycznym formacja wrócić ma jeszcze pod koniec marca br. Wtedy też omówiona ma zostać szansa jego wprowadzenia dla mundurowych posiadających uprawnienia instruktora minera-pirotechnika, którzy utrzymują gotowość do działań kontrterorystycznych i szkolą funkcjonariuszy w ośrodkach szkolenia SG, a także pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Jak szacował jeszcze w zeszłym roku resort, dodatkowe środki miały trafić do 269 funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów SG. Ich liczba już się jednak zwiększyła i zapowiada się na to, że może dalej rosnąć.

Dodatek ostatniej szansy?

Przypomnijmy, że wprowadzenie dodatków kontrterrostycznych w policji i Straży Granicznej resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział jeszcze we wrześniu 2020 roku. Minister Mariusz Kamiński zaznaczał, że takimi dodatkami resort chce wzmacniać atrakcyjność służby, także pod względem finansowym. W przypadku policji sprawa wygląda jednak trochę inaczej. W formacji tej bowiem 500 złotych przysługiwać będzie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji. Dodatek może być jednak podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Dodatek kontrterrorystyczny to, jak podkreślał z rozmowie z InfoSecurity24.pl w grudniu 2020 roku Michał Stępiński, były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, to szansa na uratowanie znajdujących się w dramatycznej sytuacji pododdziałów. "Różnica w zarobkach kontrterrorysty i żołnierza jakiejkolwiek jednostki specjalnej zrobiła się na tyle drastyczna, że w zasadzie, gdyby nie chęć pozostania policjantem u większości z funkcjonariuszy, to właściwie jutro moglibyśmy zamknąć część policyjnych jednostek. To był ostatni moment, żeby próbować cokolwiek ratować" - podkreślał.

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze