Reklama

Straż Graniczna

Więcej etatów generalskich w Straży Granicznej

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o „ustalenie stopnia etatowego dla stanowiska Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, tożsamego ze stanowiskiem Komendanta oddziału Straży Granicznej”. Obecnie, jak wskazuje MSWiA w projekcie, jest ono zaszeregowane do 17 grupy uposażenia zasadniczego oraz stopnia etatowego „pułkownik”, a zgodnie z nowymi zapisami będzie to „gen. bryg., kontradmirał”. 

Jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji, oba te stanowiska będące organami formacji, kierują jednostkami organizacyjnymi, "realizując ustawowe zadania Straży Granicznej". "Charakter zadań realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, jak również fakt, że jednostka ta realizuje swoje ustawowe zadania na obszarze całego kraju (...), uzasadniają zaszeregowanie stanowiska kierującego nią Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej do stopnia etatowego generał brygady" - czytamy w uzasadnieniu. Zaznaczmy, że stanowisko Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej piastuje obecnie płk SG Adam Wanarski. 

MSWiA powołuje się również na rozwiązania przyjęte w policji, gdzie stanowiska Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji zaszeregowane są do takiego samego stopnia etatowego, czyli nadinspektora.

Projekt wiąże się oczywiście z zmianą miesięcznego uposażenia Komendanta BSW SG o dokładnie 152,30 złotych. W skali roku będzie to natomiast 1980 złotych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą budżetową kwota bazowa dla funkcjonariuszy to obecnie 1523,29 złotych. Zmiana stopnia etatowego wiązać się będzie ze zwiększeniem mnożnika kwoty bazowej z 1,131 do 1,231.

Proponowane zmiany zaakceptować miał NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, z którym konsultowany był projekt. Związkowy nie wnieśli do niego uwag. 

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami, w Straży Granicznej przewiduje się na razie trzy generalskie stopnie etatowe - dla Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępcy Komendanta Straży Granicznej oraz Komendanta oddziału Straży Granicznej. Już niedługo dołączy do nich zapewnie Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze