Reklama

Straż Graniczna

Vany dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Do 26 października bieżącego roku flota pojazdów znajdujących w dyspozycji Morskiego Oddziału Straży Granicznej ma wzbogacić się  nawet o 29 nowych samochodów ciężarowo-osobowych. Zamówienie podstawowe obejmuje 24 sztuki samochodów, zaś 5 kolejnych jest objętych prawem opcji.

W sumie, zamówienie podstawowe zakłada zakup 24 nowych pojazdów, z tym, że przetarg został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, Straż Graniczna dąży do pozyskania 14 sztuk pojazdów pięciomiejscowych o nadwoziu typu van. Zaś w drugiej, chodzi o dostawę 10 sztuk pojazdów ciężarowo-osobowych, ale sześciomiejscowych. W zakresie prawa opcji mowa jest o maksymalnie 3 kolejnych vanach pięciomiejscowych oraz dwóch pojazdach sześciomiejscowych. Poszukiwane pojazdy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. i mają trafić do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, który został wskazany jako miejsce świadczenia usługi. Zainteresowane przetargiem podmioty mogą przekazywać swoje oferty Straży Granicznej do 21 maja bieżącego roku.

W przypadku vanów dwa fotele mają znaleźć się w pierwszym rzędzie, zaś kanapa mieszcząca trzy osoby lub trzy fotele w drugim, równocześnie pojazd ma być zdolny do przewożenia bagaży na europalecie o wymiarach minimum 800x1200 mm. W przypadku pojazdów sześcioosobowych pojawia się układ z wydzielonym fotelem kierowcy oraz podwójną kanapą w pierwszym rzędzie oraz kanapą dla trzech osób w drugim rzędzie. Zakłada się również przeszklone drzwi lub szybę po boku pojazdu. W przypadku drugiego rodzaju pojazdów ma być także wprowadzony przewód zasilający w przedziale kierowcy, od strony pasażera, z przeznaczeniem do podłączenia dodatkowych środków łączności.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze