Reklama

Straż Graniczna

Przetarg na patrolowiec dla Straży Granicznej rozpisany

zdjęcie ilustracyjne, fot. strazgraniczna.pl
zdjęcie ilustracyjne, fot. strazgraniczna.pl

Program modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA nabiera tempa. Do Straży Granicznej trafić ma docelowo ponad 1,2 mld złotych, z czego część środków przeznaczona zostanie na inwestycję oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Po ostatnio rozpisanych przetargach na samoloty czy broń, tym razem SG poszukuje morskich statków patrolowych. Zainteresowane firmy, swoje oferty mogą składać do 13 sierpnia.

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie i dostarczenie jednej fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości 15,0–20,0 m z wyposażeniem. Jednostka przeznaczona będzie m.in. do pełnienia służby dozorowej, eskortowania jednostek pływających z ładunkami, prowadzenia działań interwencyjno-patrolowych czy akcji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach służby SAR.

Na wyposażeniu nowej jednostki patrolowej SG powinien się znaleźć m.in.  system p.poż. przeznaczony do gaszenia pożarów na innych jednostkach i obiektach portowych. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i sterówki licząc od wyłożenia podłogi ma być nie mniejsza niż 200 cm. Aby zapewnić jej zwrotność i stabilność kursu w całym zakresie prędkości w morzu i podczas manewrów w porcie, jednostka ma być też wyposażona w urządzenia sterowe z systemem autopilota oraz w ster strumieniowy w części dziobowej. Prędkość maksymalna nie powinna wynosić mniej niż 25 węzłów, a zasięg określony został na co najmniej 300 mil morskich.

Kryterium, jakie Straż Graniczna będzie brała pod uwagę jako najbardziej znaczące, jest cena (60 proc.). Pozostałe elementy podlegające ocenie to: prędkość maksymalna (5 proc.), okres gwarancji na kadłub z nadbudówką (10 proc.), zasięg (5 proc.), okres gwarancji na zespoły napędowe (10 proc.), autonomiczność (5 proc.) oraz wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zlecenia (5 proc.).

Straż Graniczna wymaga od firm, które są zainteresowane dostarczeniem jednostki, by udokumentowały wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat dostawy co najmniej jednej jednostki pływającej o długości co najmniej 15 metrów z nadbudową oraz napędem silnikowym owartości co najmniej 4.000.000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi 13 sierpnia w siedzibie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowa jednostka, docelowo, trafić ma do funckjonariuszy Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku. Termin dostawy został określony na 30 listopada 2019 roku.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze