Reklama

Straż Graniczna

Nowe pojazdy obserwacyjne dla Straży Granicznej

fot. strazgraniczna.pl
fot. strazgraniczna.pl

W grudniu, zgodnie z planami Komendy Głównej Straży Granicznej, na wyposażenie formacji mają trafić nowe pojazdy obserwacyjne. Finalnie może być ich nawet 24, a  trafić mają na granicę zewnętrzną UE. Zakup jest motywowany potrzebą wzmocnienia zdolności skrytej obserwacji trudnodostępnych odcinków granic, namierzając tym samym ludzi i pojazdy np. nielegalnie przekraczające granicę RP.

Straż Graniczna zamierza w tym roku zakupić nowe pojazdy obserwacyjne do nadzoru granic, umożliwiających skuteczne wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE. W ramach omawianego zamówienia, pozyskanych ma być 12 sztuk przewoźnych jednostek nadzoru, wraz z jednym kompletem symulatora-trenażera, przeznaczonego do szkoleń Strażników. Zgodnie z prawem opcji Straż Graniczna ma zagwarantować sobie możliwość uzyskania kolejnych 12 sztuk pojazdów obserwacyjnych.

Poszukiwane pojazdy obserwacyjne, dla polskiej Straży Granicznej, mają być oparte o samochód terenowy z napędem 4x4, na podwoziu ramowym. Mają to być pojazdy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie, charakteryzujące się tym samym wysoką dzielnością terenową. Chodzi przede wszystkim o możliwość przemieszczania się po nieutwardzonych drogach, bezdrożach, terenach leśnych, podmokłych, pagórkowatych czy też górzystych.

Kluczową rolę odgrywać ma system kamer, umożliwiających Straży Granicznej prowadzenie dookólnej obserwacji o dużym zasięgu. Dotyczy to przede wszystkim skrytej obserwacji osób oraz pojazdów, w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Chodzi o zastosowanie zarówno kamer dziennej, jak i termowizyjnej, z możliwością dokonywania pomiaru odległości do wybranego obiektu. W tym ostatnim przypadku mowa jest o zastosowaniu pomiaru za pomocą dalmierza laserowego.

Pojazdy będą wyposażone w urządzenia radiowe kompatybilne z systemem używanym obecnie przez Strażników, zgodnie ze standardem DMR. Pozwalając tym samym na nawiązywanie łączności podczas jazdy z kabiny kierowców, jak również w trakcie prowadzenia skrytej obserwacji prosto z przedziału należącego do operatorów systemów kamer.

Pojazd obserwacyjny ma być tym samym przystosowany do użytkowania każdego dnia, zapewniając minimum 8 godzin pracy, w cyklu jednego naładowania akumulatorów. Tym samym umożliwiając 2-4 godzinne cykle pracy obserwacyjnej w różnych odstępach czasowych lub w sytuacjach wyjątkowych do 8 godzin pracy ciągłej. Obsługą sensorów ma zajmować się 2 operatorów, zlokalizowanych w wydzielonej części, na drugim rzędzie siedzeń. Trzeba zaznaczyć, że poszukiwany w przetargu pojazd musi być minimum czteroosobowy.

Operatorzy sensorów mają mieć możliwość pracy jednoczesnej lub zmianowej z wykorzystaniem pełnego zakresu funkcjonalnego systemu. Głównym "orężem" pojazdów ma być zintegrowana głowice obserwacyjna wraz z mechanizmem przechyłowo-obrotowym, zlokalizowane na podnoszonym maszcie. W jej skład mają wejść kamera termowizyjna IR, kamera dzienna TV, dalmierz laserowy LRF, GPS oraz czujnik północy.

System rejestracji i archiwizacji obrazu, pozyskanego w trakcie obsługi urządzeń ulokowanych na pojazdach ma mieć zdolność do minimum trzydziestodniowej archiwizacji zebranego materiału oraz możliwość pobierania całego lub dowolnego wycinka nagrań na pamięć przenośną. Nowe pojazdy dla strażników mają pojawić się do 14 grudnia bieżącego roku, a zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 12 kwietnia.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze