Reklama

Straż Graniczna

Najnowszy robot PIAP Gryf dostarczony do Kętrzyna

Fot. Centrum Szkolenia SG
Fot. Centrum Szkolenia SG

Pod koniec kwietnia 2021 roku Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył robota pirotechnicznego PIAP Gryf do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Robot został zakupiony za kwotę 477 tys. zł ze środków finansowych Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu realizowanego przez CSSG pt. "Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym".

Dostarczony Gryf wzbogaci wyposażenie Zespołu Działań Minersko-Pirotechnicznych Zakładu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG i będzie służył do szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych służb a także żołnierzy z zakresu działań minersko-pirotechnicznych. W tym celu w ramach umowy zostało przeszkolonych z obsługi i użytkowania ośmiu instruktorów minerów-pirotechników Centrum Szkolenia SG.

Robot będzie również wykorzystywany do prowadzenia bojowych działań minersko-pirotechnicznych w ramach wsparcia udzielanego przez CSSG innym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej w realizacji ich zadań ustawowych. Zabezpieczenie pirotechniczne to jedna ze specjalizacji Centrum, jak i całej formacji.

image
Fot. Łukasiewicz - PIAP

CSSG w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków w Straży Granicznej przygotowujących wysoko wykwalifikowane kadry do służby w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją działalność realizuje w oparciu o obiekty, w których szkolenie na potrzeby formacji granicznych prowadzone jest od ponad sześćdziesięciu lat.

W CSSG realizowane są szkolenia z zakresu ochrony granicy państwowej, prawa, kryminalistyki, fałszerstw dokumentów, pirotechniki, bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, taktyki i techniki interwencji oraz języków obcych.

W swojej działalności Centrum Szkolenia Straży Granicznej współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi, w tym między innymi z Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz szkołami resortowymi - Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służb Więziennych w Kaliszu.

Aktywna współpraca prowadzona jest także w obszarze współpracy międzynarodowej, a w szczególności z ośrodkami szkolenia służb granicznych Litwy, Łotwy i Estonii, które są strategicznymi partnerami Centrum Szkolenia SG. Efektem prowadzonej od wielu lat współpracy są wyjazdy wykładowców Centrum Szkolenia Straży Granicznej na szkolenia zagraniczne, jak również szkolenia realizowane na rzecz służb granicznych Azerbejdżanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Kosowa, Serbii i Czarnogóry.

image
Fot. Łukasiewicz - PIAP

CSSG współpracuje również z organizacjami i agencjami międzynarodowymi, takimi jak: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE FRONTEX, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (Integration Centre for Migration Policy Development - ICMPD) czy Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (International Organization for Migration – IOM).

Kętrzyńska szkoła jest też jedynym ośrodkiem realizującym szkolenie z zakresu działań minersko-pirotechnicznych na rzecz Straży Granicznej, a także innych służb, którym wiedza z zakresu rozpoznania i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych jest niezbędna w codziennej realizacji zadań służbowych.

Dzięki wspomnianemu na początku zakupowi, baza dydaktyczna Centrum Szkolenia SG została doposażona w najnowszą, cyfrową wersję, średniego (masa 48 kg) robota pirotechnicznego PIAP Gryf wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu akcesoriów dodatkowych, jak uchwyty do skanera RTG oraz do strzelby gładkolufowej. Dodatkowo na wyposażenie robota dostarczony został bank narzędzi z wybijakiem do szyb, nożycami do cięcia kabli i przebijakiem do opon.

Mobilny robot pirotechniczny Gryf przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Przy jego użyciu można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca jego neutralizacji lub specjalistycznego transportera materiałów wybuchowych. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota.

image
Fot. Łukasiewicz - PIAP

Hybrydowy układ jezdny (gąsienicowo-kołowy) robota umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, w zróżnicowanym terenie, a także w budynkach (w tym pokonywanie schodów). Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co pozwala na redukcję jego gabarytów (szerokości) i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach na pokładzie statku powietrznego.

Robot został wyposażony m. in. w kamery jezdne z oświetlaczami IR (podczerwieni) do użytku w dzień i w nocy, kamerę o wysokiej rozdzielczości, wyposażoną w zoom optyczny o 33-krotnym powiększeniu oraz kamerę zamontowaną na chwytaku ułatwiającą podejmowanie przedmiotów niebezpiecznych. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego panelu sterownia.

MM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze