Reklama

Straż Graniczna

"Modernizacyjne" poduszkowce dla MOSG

Poduszkowiec Griffon 2000 TD Mk III
Poduszkowiec Griffon 2000 TD Mk III
Autor. Andrzej Nitka/InfoSecurity24.pl

Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) 12 kwietnia ponownie ogłosił przetarg na zakup dwóch poduszkowców do działań patrolowo-interwencyjnych, które mają zasilić Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku.

Reklama

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia to 20 mln złotych, które pochodzą z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 16 maja br. Te muszą zachować swoją ważność do 13 sierpnia 2023 r. Ponadto firmy będą zobowiązane do wpłacenia wadium w wysokości 0,5 mln złotych. Zgodnie z upublicznioną dokumentacją, dostawa obu poduszkowców ma nastąpić do końca października 2024 r.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jak czytamy w specyfikacji warunków zamówienia, ocenie podlegać będą cztery kryteria. Będą nimi: cena brutto (60 proc.), termin dostawy (15 proc.), okres gwarancji (15 proc.) oraz wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji umowy (10 proc.). Ponadto zamawiający wymaga, aby potencjalni wykonawcy wykonali w okresie ostatnich trzech lat dostawę co najmniej dwóch poduszkowców o długości powyżej 10 metrów każdy i wartości co najmniej 6 mln złotych netto za jeden poduszkowiec.

Nowe jednostki dla MOSG mają charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: długość całkowita do 14 m, maksymalna szerokość 7 m, załoga licząca 4 osoby, możliwość zabrania 8 pasażerów, ładowność nie mniej niż 2000 kg, możliwość pokonania przeszkody o wysokości nie mniej niż 70 cm, autonomiczność nie mniej niż 10 godzin, prędkość maksymalna nie mniej niż 30 węzłów. Kadłub ma być wykonany z aluminium bądź materiałów kompozytowych odpornych na działanie słonej wody. Konstrukcja pokładu musi zapewnić możliwość częściowego demontażu lub złożenia w celu umożliwienia transportu kołowego po drogach publicznych, jako ładunek normatywny.

Poprzedni przetarg na dostawę poduszkowców dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej został ogłoszony 15 września 2021 r. i już 12 października tego samego roku został unieważniony z powodu braku oferentów. Jego warunki były właściwie identyczne z tegorocznym, z tym, że był on podzielony na dwie części. Należy mieć tylko nadzieję, że tym razem znajdzie się wykonawca, który dostarczy jakże potrzebne dla MOSG jednostki. 

Obecnie Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej posiada dwa poduszkowce Griffon 2000 TD Mk III (SG-411 i SG-412), które eksploatowane są na Zalewie Wiślanym w oparciu o nowy obiekt MOSG w Starej Pasłęce. Zostały one zbudowane przez firmę Griffon Hoverctaft Ltd. z Southampton na mocy kontraktu podpisanego w 13 lipca 2005 r. Koszt ich budowy wyniósł 7,5 mln złotych, z czego ¾ środków pochodziło ze funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę granicy zewnętrznej wspólnoty (Funduszu Schengen).

Autor. Andrzej Nitka/InfoSecurity24.pl

Długość całkowita tych poduszkowców to 12,7 m, szerokość 6,1 m, a wysokość 3,93 m. Maksymalny ciężar wynosi 7,5 t, natomiast całkowita ładowność to 2 t. Załoga liczy 3 osoby, ale przewidziano także miejsce dla 12 pasażerów. Poduszkowce są napędzane przez silnik wysokoprężny Deutz o mocy 330 kW (440 KM). Pozwala on na osiągnięcie na lądzie prędkości 15 w., zaś na wodzie z pełnym obciążeniem 30 w. Poduszkowce mogą być eksploatowane przy sile wiatru do 7º B, natomiast ich autonomiczność wynosi 10 godzin.

Jednostki te przewidziane są do działań patrolowo-interwencyjnych i poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych przez cały rok, zarówno w porze nocnej, jak i dziennej, w warunkach zimowych na lodzie stałym i pokruszonym, zaś w okresie letnim na wodach płytkich, w tym porośniętych roślinnością oraz terenach bagiennych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze