Reklama

Straż Graniczna

Minął rok od wprowadzenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim

27 lipca minął rok od podpisania umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego.Umowa o mrg obejmuje po stronie polskiej w województwie pomorskim: Gdynię, Gdańsk, Sopot, powiat pucki, gdański, nowodworski i malborski oraz w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i powiat elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki a także Olsztyn, jak również powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. Po stronie rosyjskiej strefą przygraniczną jest cały Obwód Kaliningradzki. Obszar mrg po stronie polskiej obejmuje 16 525,73 km2 w stosunku do obszaru 15 100 km2 po stronie rosyjskiej.

Od 27 lipca 2012 r. do chwili obecnej cudzoziemcy przekroczyli rosyjsko-polską granicę w ramach mrg blisko 400 000 razy. Najczęściej korzystali z drogowych przejść granicznych w Grzechotkach i Gronowie, a ruch nasilał się w weekendy. Straż Graniczna nie odnotowała rażących naruszeń terytorialności strefy mrg. Kilkanaście ujawnionych przypadków dotyczyło pobytu np. w Centrum Handlowym w miejscowości Rumia (pow. wejherowski, woj. pomorskie), która znajduje się poza obszarem mrg.


Dane statystyczne rocznego funkcjonowania mrg (dotyczą tylko mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego, ponieważ Straż Graniczna nie gromadzi danych na temat liczby obywateli RP, którzy przekraczają granicę na podstawie zezwoleń uprawniających do małego ruchu granicznego):


2012 r.

wrzesień  –  prawie 1,5 tysiąca przekroczeń;
październik – ponad 3 tysiące;
listopad – ponad 7, 5 tysiąca
grudzień  –  ponad 15 tysięcy;

2013 r.

styczeń – ponad 16 tysięcy;
marzec – ponad 47 tysięcy;
maj – ponad 75 tysięcy;
czerwiec – prawie 94 tysiące.

Znaczny wzrost przekroczeń granicy w ramach mrg wiąże się z większą liczbą cudzoziemców posiadających zezwolenie. Z informacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie wynika, że do końca stycznia 2013 r. wydano ponad 19,5 tysiąca zezwoleń mrg.

Strazgraniczna.pl

 
Reklama

Komentarze

    Reklama