Reklama

Straż Graniczna

Gorąco wokół ekwiwalentów w SG. Związkowcy proszą o pomoc Trybunał Konstytucyjny

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Związkowcy ze Straży Granicznej chcą, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodności przepisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy oraz czas wolny od służby. O złożeniu wniosku do TK przez Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, poinformowano m.in. na stronie internetowej Związku.

Zdaniem związkowców ze Straży Granicznej Trybunał Konstytucyjny powinien przyjrzeć się zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r., w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Straży Granicznej, a także Europejską Kartą Społeczną.

Według wnioskodawców istnieje możliwość zakwestionowania przepisów, które regulują zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego wypłacanego w zamian za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy, a także czas wolny od służby. Obecne przepisy mają bowiem prowadzić do niepełnego rekompensowania niewykorzystanych urlopów i czasu wolnego. Związkowcy podkreślają, że wartość wypłacanego równoważnika jest niższa od rzeczywistej wartości przepracowanego czasu służby. W ocenie Zarządu Głównego NSZZ FSG taki stan prawny jest sprzeczny zwłaszcza z konstytucyjnym prawem do urlopu i maksymalnymi normami czasu pracy.

Związkowcy zauważyli również, że w MSWiA trwają prace nad wprowadzeniem zmian ustawowych, zmieniających przepisy regulujące wysokości ekwiwalentów. Jadnak, według nich, nie wiadomo kiedy prace nad projektem ustawy zostaną zakończone, ani jaki będzie ostateczny kształt nowych przepisów.

Zarząd Główny NSZZ FSG podkreśla też, że zgodnie z obecną treścią art. 4 ust. 2 projektu MSWiA, nowe regulacje dotyczące ekwiwalentu będą miały zastosowanie jedynie w stosunku do spraw dotyczących zwolnienia funkcjonariusza ze służby wszczętych i nie zakończonych przed dniem w życia ustawy. Tym samym oznacza to, że funkcjonariusze, którzy odeszli że służby przed wejściem w życie ustawy i otrzymali już świadczenia związane ze służbą, nie będą beneficjentami nowych zasad. Dlatego też NSZZ FSG przygotował wzór wniosku o ponowne przeliczenie i wypłatę ekwiwalentu dla byłych funkcjonariuszy. Wszystko po to, aby po potencjalnie korzystnym wyroku również i oni mogli dochodzić swoich praw.

Warto dodać, że jeśli postulat związkowców zostanie przez Trybunał Konstytucyjny uwzględniony, funkcjonariusze którzy złożyli przygotowany wniosek, będą mieli szanse wznowić postępowania i tym samym uzyskać zaległy ekwiwalent.

NSZZ FSG/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze