Reklama

Straż Graniczna

Europoltech 2019: Laur Graniczny dla DGT za sieć łączności

Fot. KGSG
Fot. KGSG

Laur Graniczny to jedna z nagród przyznawanych w trakcie Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2019. W tym roku zdobywcą statuetki jest spółka DGT, która otrzymała ją za opracowanie systemu komunikacji grupowej z wykorzystaniem sieci GSM.

Nagrodę Laur Graniczny wręczyła zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioletta Gorzkowska w trakcie uroczystej gali targów Europoltech 2019. W tym roku zwycięzcą okazała się firma DGT sp. z o.o. ze Straszyna, która otrzymała tę nagrodę za opracowanie systemu komunikacji grupowej z wykorzystaniem sieci GSM.

Opracowany przez uhonorowaną nagrodą firmę system DGT PTT Connect zapewnia komunikację grupową za pośrednictwem sieci GSM na obszarach znajdujących się poza zasięgiem infrastruktury radiowej. Jest to jednocześnie niezależne medium łączności mobilnej, kompatybilne z sieciami radiowymi, stosowanymi dotychczas w Staży Granicznej. DGT PTT Connect jest przystosowany do prowadzenia korespondencji służbowej w bezpośredniej ochronie granicy przez funkcjonariuszy pełniących służbę w formie nie umundurowanych patroli oraz jest dostosowany do specyfiki pracy Pionu Operacyjno-Śledczego.

Nagroda Laur Graniczny jest przyznawana produktom na podstawie opinii ekspertów oraz funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Otrzymują ją wyroby uznane za najbardziej funkcjonalne i usprawniające służbę graniczną, o nowatorskich rozwiązaniach technicznych oraz unikatowych walorach eksploatacyjnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama