Reklama

Straż Graniczna

Dostawa sprzętu dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Na Lotnisku Chopina odbyło się oficjalne uruchomienie kolejnych 10 bramek do automatycznej odprawy granicznej. Był to trzeci - ostatni etap, wieńczący proces automatyzacji odprawy granicznej w obecnej infrastrukturze lotniska - poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Co więcej, PSG Warszawa-Okęcie otrzymała również ambulans pirotechniczny oraz przenośny system RTG. Zarówno bramki, jak i specjalistyczny sprzęt pirotechniczny, został zakupiony przez Wojewodę Mazowieckiego za kwotę blisko 4,9 mln złotych.

W czerwcu ubiegłego roku na Lotnisku Chopina oddanych zostało 10 bramek do automatycznej odprawy granicznej dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen - odprawianych na górnym poziomie przylotów. Od teraz pasażerowie przylatujący na warszawskie lotnisko mogą również odprawiać się automatycznie na poziomie 100 – przyloty, dzięki zainstalowaniu kolejnych 10 bramek. Tym sposobem, proces automatyzacji odprawy granicznej w obecnej infrastrukturze Lotniska Chopina został zakończony.

Od momentu uruchomienia bramek ABC, czyli od 27 czerwca 2019 roku do chwili obecnej (mimo ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią) odprawiło się łącznie 1 607 877 pasażerów uprawnionych do korzystania z tego typu kontroli.

Z bramek ABC (ang. Automated Border Control) mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

image
Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

 

Funkcjonariuszom z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przekazano także ambulans pirotechniczny oraz przenośny system RTG. Główny cel zakupu to przede wszystkim zapewnienie mobilności funkcjonariuszy oraz sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego w bojowych działaniach minersko-pirotechnicznych. Ambulans zakupiony został za kwotę około 1,2 mln złotych.

Kolejnym elementem wyposażenia minerów-pirotechników, realizujących zadania w największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce jest przenośny system RTG. Tym razem, funkcjonariusze wzbogacili się o izraelski produkt o nazwie Guardian 17. System RTG wykorzystywany jest głównie podczas rozpoznania pozostawionych bez opieki bagaży lub przedmiotów, szczególnie na terenie Lotniska Chopina, gdzie tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często. Urządzenie przede wszystkim pozwala na dokonanie oceny zawartości pozostawionego bagażu/przedmiotu, praktycznie w każdych warunkach (celem ewentualnego potwierdzenia, że w bagażu znajduje się improwizowane urządzenie wybuchowe), co zwiększa poczucie bezpieczeństwa interweniujących funkcjonariuszy SG, a także zmniejsza realne wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w strefie zagrożenia.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama