Reklama

Straż Graniczna

Albania: Pierwsza operacja Frontexu poza Unią Europejską

Fot. Frontex
Fot. Frontex

22 maja rozpoczęła się pierwsza pełnoskalowa, wspólna operacja Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex poza granicami Unii Europejskiej. Do Albanii trafiło 50 funkcjonariuszy agencji pochodzących z 12 państw unijnych, dysponujących 16 samochodami patrolowymi i furgonetką wyposażoną w kamery termowizyjne. Ich zadaniem będzie wspomaganie albańskiej straży granicznej i zwalczanie przestępczości transgranicznej.

Działania w ramach operacji Flexible Operational Activities 2019 będą prowadzone w oparciu o umowę o statusie między Unią Europejską a Albanią, dotyczącą działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii, która weszła w życie 1 maja 2019 r. Dzięki umowie agencja Frontex dysponuje uprawnieniami pozwalającymi koordynować współpracę operacyjną z Albanią w ramach trzech kategorii działań: wspólnych operacji, interwencji granicznych oraz operacji powrotowych.

Jest to pierwsza umowa tego rodzaju podpisana przez Frontex z państwem sąsiadującym z UE. W tej chwili trwają jeszcze ustalenia związane ze sfinalizowaniem podobnych umów z innymi państwami tego regionu: Macedonią Północną, Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą.

Funkcjonariusze biorący udział w operacji będą stacjonować na granicy albańsko-greckiej, wspomagając albańską straż graniczną w jej codziennych działaniach, zwłaszcza w kontroli dokumentów i podczas procedury ustalania narodowości migrantów. Plan działań skonsultowano ze stroną grecką.

Działania na granicy będą uzupełnione aktywnością szkoleniową, mającą wzmocnić zdolności miejscowe, przewidziano również wymianę informacji operacyjnych.

W misji wezmą udział funkcjonariusze z Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Łotwy, Holandii, Rumunii, Słowenii i Polski. Polscy strażnicy graniczni udadzą się do Albanii w lipcu.

Polska Straż Graniczna jest obecna w regionie bałkańskim od kilku lat. Funkcjonariusze pełnią służbę na większości granic tego regionu, zadania tego typu realizowane są zarówno za pośrednictwem Frontexu, jak i w ramach trwających od 2016 r. operacji dwustronnych z Policją Republiki Północnej Macedonii.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze