Reklama

Służba Więzienna

Zmiany w Służbie Więziennej coraz bliżej? Projekt nowelizacji ustawy uzgodniony

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

Więzienni związkowcy i przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości doszli do porozumienia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Wśród zmian znajduje się m.in. wprowadzenie specjalnego świadczenia motywacyjnego w wysokości 500 zł. Projekt trafi teraz zapewne na ścieżkę legislacyjną i, jak zapewniał w rozmowie z InfoSecurity24.pl, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, jak już się to stanie „(…) to nie będzie problemu z jego uchwaleniem”.

„Chcemy wprowadzić, jeżeli zostanie to oczywiście zaakceptowane w toku prac legislacyjnych, czyli na szczeblu rządu, trzy dodatki” – zapowiadał w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef NSZZ FiPW Czesław Tuła. W projekcie, zgodnie z zapowiedziami, pojawia się świadczenie motywacyjne, które otrzymać mają wszyscy mundurowi. By tak się stało muszą oni otrzymać pozytywną opinię służbową i przepracować w formacji minimum 15 lat. Kwotę 500 złotych przysługiwać będzie więc każdemu funkcjonariuszowi, a wysokość świadczenia będzie rosła co roku o 100 złotych.

W projekcie mowa jest też o dodatku funkcyjnym oraz dodatku za wysługę lat. Jak czytamy w dokumencie, „Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania dodatków do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym, uwzględniając w szczególności w przypadku:

 1. Dodatku za wysługę lat – sposób dokumentowania okresów ustalania lub zmiany wysługi lat, a także sposób zaokrąglania jego wysokości;
 2. Dodatku za stopień – wysokość tego dodatku ustalaną w stawkach miesięcznych;
 3. Dodatku służbowego:
  a) przesłanki i warunki jego ustalania i podwyższania;
  b) przesłanek i warunki jego obniżania w zależności od zmiany lub ustania przesłanek uzasadniających ustalenie wysokości lub podwyższenie wysokości dodatku służbowego,
  c) termin obniżenia dodatku służbowego,
  d) sposób zaokrąglania jego wysokości
 4. Dodatku funkcyjnego – wysokość tego dodatku ustalaną w stawkach miesięcznych oraz przesłanki jego ustalania, przyznawania, cofania oraz rodzaju stanowisk i funkcji, ka których on przysługuje”.

Czas ucieka

Nie wiadomo oczywiście na razie kiedy zmiany w przepisach zostaną uchwalone. Udało się wprawdzie uzgodnić projekt nowelizacji, jednak do wyborów zostały niespełna dwa miesiące, a perspektywa przyjęcia dokumentu przez rząd, Sejm, jak i Senat wydaje się trudna do zrealizowania. Jeśli jednak nowelizacja ma zostać uchwalona i podpisana przez prezydenta jeszcze w tej kadencji, rządzący będą musieli znacznie przyspieszyć tempo prac.

W rozmowie z InfoSecurity24.pl szef NSZZ FiPW przekonywał, że funkcjonariusze liczą na szybką ścieżkę legislacyjną. Pytany, czy podczas spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości związkowcy otrzymali zapewnienie, że projekt zostanie uchwalony jeszcze w tej kadencji podkreślił, iż „tak wynikało ze spotkania”. „Nie zostało to jednak powiedziane wprost, ale tak można było odczytać z wypowiedzi ministra Wójcika. Zależy mu na tym, by prace poszły sprawnie i szybko. Apelował, by jak najszybciej dojść do porozumienia i skierować projekt do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie już dalej się nim zajmą” – dodał Tuła.

Źródło dokumentu: NSZZ FiPW

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze