Reklama

Służba Więzienna

Zastępcy dyrektora generalnego SW w komplecie

Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Fot. Służba Więzienna
Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Fot. Służba Więzienna

Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Podpułkownik stanowisko objął 28 lutego. Tym samym formacja zyskała trzeciego zastępcę dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Akt powołania Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie wręczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego oraz zastępców: płk. Artura Dziadosza oraz płk. Andrzeja Leńczuka.

Ppłk Krzysztof Stefanowski ukończył wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe na kierunku informatyka (Politechnika Lubelska), studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Wyższa szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) oraz studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W Służbie Więziennej pełni służbę od 1 września 1999 roku. Przez swoją służbę związany był z Zakładem Karnym we Włodawie, Zakładem Karnym w Chełmie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie, Aresztem Śledczym w Lublinie i Zakładem Karnym w Zamościu zajmując stanowiska młodszego wychowawcy, wychowawcy, starszego wychowawcy, zastępcy kierownika działu penitencjarnego, inspektora, specjalisty, zastępcy dyrektora. Z dniem 1 lutego 2013 roku został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, po czym z dniem 23 lutego 2018 roku został powołany na stanowisko dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

image
Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Dariusza Bernata na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. Fot. Służba Więzienna

Miejsce ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego na stanowisku dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie zajął tego samego dnia, czyli 28 lutego, płk. Dariusza Bernata. Akt powołania dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu wręczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze