Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna stawia na MoST. Cztery strzelnice jeszcze w tym roku

Autor. Areszt Śledczy w Szczecinie/Facebook

Służba Więzienna nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o wyposażanie formacji w strzelnice. Właśnie podpisała umowę na cztery takie obiekty, w wersji kontenerowej. Budową wszystkich zajmie się ten sam wykonawca, który za realizację - razem - otrzyma ponad 8 mln złotych netto.

Reklama

W czterech lokalizacjach pojawią się mobilne strzelnice kontenerowe, z których korzystać będzie Służba Więzienna. Chodzi o Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie, Areszt Śledczy w Lublinie, Zakład Karny w Rzeszowie i Zakład Karny we Wronkach. Za te inwestycje formacja zapłacić ma trochę ponad 8 mln złotych netto. Wszystkie umowy z firmą Klimawent S.A., bo to ona zajmie się dostawą, montażem i uruchomieniem mobilnych strzelnic kontenerowych dla Służby Więziennej, zostały już podpisane. Dostawy mają być podzielone, ale całość - czyli 4 strzelnice - trafią do SW w 5 ok. miesięcy.

Reklama

Służba Więzienna zainteresowana była dokładnie mobilnymi strzelnicami w kontenerach, przeznaczonymi do przeprowadzania treningów i szkoleń strzeleckich zarówno indywidualnych jak i w parach. Obiekt składać miał się z 2 do 4 połączonych na czas użytkowania kontenerów wraz z wyposażeniem osi strzelań w zakresie od 5 m do 25 m i zawierać pomieszczenie oczekiwania z częścią hali strzelań, halę strzelań z kulochwytem oraz przedłużenie (łącznik) hali strzelań.

Czytaj też

Strzelnica miała umożliwiać prowadzenie treningów strzeleckich z pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej z: pneumatycznej broni śrutowej o kalibrze do 4,5 mm (śrut); pistoletów i karabinów bocznego zapłonu ( do 5.6 mm, LR. 22); pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm; pistoletów maszynowych o kalibrze do 11,43 mm - ogniem pojedynczym i krótkimi seriami; rewolwerów z zastosowaniem amunicji 357 Magnum; strzelby gładkolufowej, do kalibru wagomiarowego 12; karabinków o kalibrze 5,6 mm; karabinków o kalibrze 5,56 mm; karabinków o kalibrze 7,62 mm; karabinów o kalibrze 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających). Formacja zakładała również zastosowanie amunicji z pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim (ołowianym) oraz nabojem pośrednim: 5,56x45 mm, oraz 7,62 mm wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 2000 m/s i energią pocisku do 2100J, oraz nabojem 7,62x51 mm NATO o maksymalnej energii 3600J i prędkością początkową nie większą niż 900 m/s. Strzelania odbywać mają się wykorzystaniem tarcz papierowych oraz multimedialnego trenażera, a system ma być wyposażony w oprogramowanie zawierające minimum 10 programów treningowych. Obiekt ma być konstrukcją fabrycznie nową, wyprodukowaną w roku 2023.

Reklama

To oczywiście mały fragment tego, czego od nowych mobilnych strzelnic kontenerowych wymaga Służba Więzienna. Skupmy się teraz na tym, co w ramach przetargu otrzyma. A będzie to dokładnie strzelnica kontenerowa MoST-2, czyli w pełni zamknięty obiekt wyposażony w system oświetlenia taktycznego, transportery tarcz, system CCTV oraz - opcjonalnie - w symulator wideo. Posiada 25-metrową rzeczywistą długość osi strzelań i jest zbudowana z czterech modułów (trzy moduły o wymiarach kontenera 40ft HC (High Cube) oraz jeden moduł o wymiarach kontenera 10ft HC). Strzelnica MoST-2 wyposażona jest w dwa stanowiska strzeleckie.

Autor. Klimawent

MoST-2 posiada trwały kulochwyt granulowany umożliwiający korzystanie z amunicji o maksymalnej energii początkowej 3600 J pocisku, w tym broni: karabinek i karabin do 7,62x54R mm włącznie (z wyłączeniem pocisków ppanc., smugowych i zapalających); pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm; pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; 9,65 mm; 11,43 mm; strzelba gładkolufowa, kaliber wagomiarowy 12; broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut). Gwarantować ma też dobrą jakość powietrza dzięki efektywnemu systemowi wentylacji i klimatyzacji oraz niski poziom hałasu na zewnątrz. Moc szczytowa strzelnicy to 42 kW.

Strzelnice będą mogły zostać wykorzystane do realizacji misji edukacyjnej, którą formacja może już oficjalnie spełniać od czasu podpisania przez prezydenta Andrzej Dudę noweli ustawy o Służbie Więziennej w sierpniu ubiegłego roku. Chodzi dokładnie o - jak to ujął resort sprawiedliwości - współuczestniczenie w edukacji młodzieży, związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania). A to wszystko oczywiście w ramach przedmiotu szkolnego edukacja dla bezpieczeństwa. W tym celu Dyrektor Generalny SW będzie określał, w drodze zarządzenia, sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach organizacyjnych. Bo do tego w sumie ten udział w edukacji młodzieży ma się głównie sprowadzać.

Autor. Klimawent

Zgodnie z danymi, które resort sprawiedliwości udostępnił jeszcze przy okazji publikacji projektu zmian w ustawie o SW, w polskim systemie penitencjarnym funkcjonuje 120 zakładów karnych i aresztów śledczych oraz 4 ośrodki szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ponadto Służba Więzienna posiadała 16 strzelnic. By móc realizować nowe edukacyjne zadania, formacja będzie w jednostkach umieszczać nowe mobilne strzelnice kontenerowe. Sprawa dotyczyć ma dokładnie 46 jednostek penitencjarnych. Nowymi przepisami zobowiązano również mundurowych SW do utrzymywania wymaganego poziom umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniającego wykonywanie przez nich zadań służbowych. Ma to być realizowane w szczególności w oparciu o udział w szkoleniu zawodowym.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama