Reklama

Służba Więzienna

Ślubowanie studentów i start podyplomówki na WSKiP, czyli rok akademicki czas zacząć

Fot. Zespół ds. public relations WSKiP
Fot. Zespół ds. public relations WSKiP

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki rusza z kolejnym rokiem akademickim. Na uczelni odbyła się już uroczystość ślubowania i mianowania na funkcjonariuszy SW kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka, a także kolejna edycja studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.

7 września 2020 r. w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu odbyła się uroczystość ślubowania i mianowania na funkcjonariuszy Służby Więziennej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka w roku akademickim 2020/2021.

Służba kandydacka, w której szeregi wstąpiło pięćdziesięciu funkcjonariuszy SW, ma na celu przygotowanie personelu więziennego do realizacji zadań, wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wprowadzony nowy model kształcenia akademickiego, zakłada realizowanie służby kandydackiej poprzez odbywanie studiów oraz wykonywaniu zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który uzyska pozytywną opinię służbową po ukończeniu kursu przygotowawczego, rozpocznie odbywanie studiów.

Jak mówił podczas rozmowy z InfoSecurity24.pl rektor-komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki płk dr Marcin Strzelec, w tym roku (rekrutację zakończono 31 maja) blisko 180 osób zgłosiło się, chcąc rozpocząć studia na tym kierunku. Płk Strzelec podkreślił, że jest zadwolony z tej wartość, "zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rekrutacja prowadzona była w tym najtrudniejszym okresie zagrożenia epidemicznego". Dodał również, że "największa grupa kandydatów odpada przez względy zdrowotne".

Z początkiem września br., w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, rozpoczęła się również II edycja studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Program studiów zakłada kształcenie z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych, a także przekazanie wiedzy praktycznej. Funkcjonariusze, którzy ukończą studia podyplomowe w Uczelni, przystąpią do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

W Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu uruchomione zostały też studia podyplomowe "Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi", dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Naukę na tym kierunku rozpoczęło 182. mundurowych. Studia podyplomowe będą trwały dwa semestry zakończą się w kwietniu przyszłego roku.

Jak informuje WSKiP, wraz z początkiem roku akademickiego, od 5 października realizowane będą studia stacjonarne pierwszego stopnia w służbie kandydackiej dla I i II roku oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka. Uruchomione także będą studia podyplomowe "Mediacje i sprawiedliwość naprawcza" dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze