Reklama

Służba Więzienna

Promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości
Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

1 lipca 2021 r., na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, odbyła się promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej. Stopień podporucznika otrzymało ponad 260 osób, które z pozytywnym wynikiem ukończyły wszystkie etapy szkolenia. W wydarzeniu udział wzięli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a także wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski.

W tym roku promocję oficerską otrzymało 268 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 82 kobiety. Prymusem został ppor. Mirosław Olejnik ze średnią ocen 4,95. Na co dzień służbę pełni na stanowisku młodszego wychowawcy w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zgodnie z tradycją otrzymał pamiątkową szablę od Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Nadzorujący Służbę Więzienną wiceminister Michał Woś przypomniał, że formacja jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa, trzecią najważniejszą formacją w Polsce. Natomiast wiceminister Marcin Romanowski, który nadzoruje Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, życzył nowym oficerom wytrwałości i podkreślał, że to początek oficerskiej kariery. Oficerom gratulował również Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. Zapewnił o gotowości do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie dalszego rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Prezydenta RP Andrzeja Dudy listownie podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za ciężką służbę na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego. "Dziękuję, że wybrali państwo tę formację, której działania, choć nie są na co dzień tak powszechnie widoczne, to jednak zasługują na najwyższy szacunek i uznanie" – napisał.

Podczas promocji wiceminister Michał Woś razem z generałem Jackiem Kitlińskim wręczyli odznaczenia "Order Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej". 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, nosząca poprzednio nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, została powołana na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych, kształcenie przyszłych kadr organów Wymiaru Sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Uczelnia jest pierwszą w ponad 100-letniej historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelnią zawodową, powołaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jest jednocześnie najmłodszą uczelnią wyższą wśród grona uczelni mundurowych, takich jak Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, czy Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Kształci studentów na studiach stacjonarnych I stopnia przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, na kierunku penitencjarystyka. Oferta kształcenia w ramach tego kierunku, na studiach niestacjonarnych, skierowana jest zarówno do funkcjonariuszy SW, pracowników więziennictwa, jak również innych osób. W przygotowaniu jest również oferta studiów II stopnia, będąca kontynuacją realizowanych obecnie studiów w zakresie penitencjarystyki. Uczelnia realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych: Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej; Ochrona ludności; Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi; Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi - przeznaczone dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Mediacje i sprawiedliwość naprawcza oraz Dowodzenie działaniami specjalnymi.

Studia podyplomowe Dowodzenie działaniami specjalnymi realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i dowodzenia. Studia dedykowane są w szczególności osobom zajmującym się zagadnieniami obronnymi. Szkoła uzyskała również uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i od 1 października 2021 roku rozpoczyna kształcenie na stacjonarnych, bezpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze