Reklama

Służba Więzienna

Podwyżki dla cywili w Służbie Więziennej

Fot. Facebook Służba Więzienna
Fot. Facebook Służba Więzienna

Kierownictwo Służby Więziennej określiło zasady realizacji podwyżek dla pracowników cywilnych formacji. Te wynikają zarówno z trwającej w SW modernizacji jak i podpisanego w ubiegłym roku porozumienia. Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, łącznie mowa jest o obligatoryjnej kwocie 365 złotych na etat.

Podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, wypłacone zostały już kilka miesięcy temu, jednak pracownicy cywilni zatrudnieni w formacji, do dziś nie otrzymali obiecanych wyższych pensji. Sytuacja niebawem ma ulec jednak zmianie. Z dokumentu jaki do jednostek podległych wysłał Dyrektor Generalny SW wynika, że „ustalenia zawarte w niniejszym piśmie pozwolą̨ na przygotowanie przez służby kadrowe stosownej dokumentacji kadrowej i niezwłoczną realizację podwyżek po ogłoszeniu zmian w obowiązujących przepisach”.

O jakich kwotach mowa? Podwyżki dla cywili w SW są de facto dwie. Jedna wynika z ustawy modernizacyjnej i wynosi 200 złotych brutto.

W części obligatoryjnej wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 200 zł i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz należności i świadczeń́ relacjonowanych do wynagrodzeń (np. nagrody jubileuszowe).

Pismo w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych SW z 19 czerwca 2019 roku 

Cywile, podwyżki powinni otrzymać już 1 stycznia tego roku, więc można się spodziewać, że kiedy trafią one na ich konta, należność powiększona zostanie o sześciomiesięczne wyrównanie.

Pozostała część kwoty, to podwyżka wynikająca z realizacji zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Podwyżki wypłacane powinny być od 1 lipca tego roku. Chodzi o obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 165 zł brutto. Łącznie zatem, uposażenia cywili w SW powinny wzrosnąć o 365 złotych brutto.

Jak podkreśla gen. Kitliński, „wzrost dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nie może przekroczyć procentowej wysokości obliczonej w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przed podwyżką”. 

„W przypadku zaistnienia nieokreślonych w niniejszym piśmie okoliczności, mających wpływ na realizację wzrostu wynagrodzeń, przedmiotowe sprawy będą rozpatrywane w trybie indywidualnym na pisemne wystąpienie jednostki do Dyrektora Generalnego SW z zachowaniem drogi służbowej” – czytamy w dokumencie. 

Wzrost wynagrodzeń nie będzie też dotyczył nauczycieli zatrudnionych w szkołach przy aresztach śledczych i zakładach karnych.

Zgodnie z zaleceniem szefa SW, niewykorzystane środki, wynikające m.in. z wakatów, przeznaczone zostaną na uzupełnienie budżetu w związku ze wzrostem wydatków z tytułu nagród jubileuszowych czy odpraw. Niewykorzystane pieniądze, mają też zasilić fundusz premiowy.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze