Reklama

Służba Więzienna

Osadzeni zobaczą się z najbliższymi

Fot. Służba Więzienna, Facebook
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Nie później niż do 1 sierpnia 2020 roku planowane jest przywrócenie widzeń osadzonych z najbliższymi - poinformowała Służba Więzienna. To kolejny krok formacji, którego celem jest zniesienie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. 

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podjęły decyzje o przywróceniu widzeń osadzonych z najbliższymi. Ma do tego dojść nie później niż do 1 sierpnia br. Jak zaznacza formacja, "w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego".

Służba Więzienna jeszcze w czerwcu zapowiadała, że umożliwienie osadzonym widzeń z najbliższymi będzie trzecim etapem wracania do więziennej "normalności". Z pierwszym dniem lipca przywrócono bowiem możliwość wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie w planach było przywrócenie zatrudnienia zewnętrznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, a etap też miał być realizowany oczywiście w porozumieniu z pracodawcami. Zezwolenie na widzenia miały stanowić ostatnią fazę znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 

Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. Służba Więzienna, ze względu na konieczność ochrony zdrowia wszystkich osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Służba Więzienna zaostrzyła zasady bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonariusze, którzy mają kontakt z więźniami, muszą od tamtej pory nosić maski ochronne. Wprowadzono też całkowity zakaz wyjść więźniów na zewnątrz do pracy.

Natomiast w drugiej połowie marca wstrzymano odwiedziny we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych, a od 12 marca wszystkim wchodzącym na teren więzień mierzona jest temperatura. By zapewnić osadzonym kontakt z bliskimi, zwiększono możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Osadzeni mają także szerszy dostęp do telewizji, radia i prasy. Wprowadzono dodatkowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe, indywidualnie i w małych grupach.

Resort sprawiedliwości przygotował również specjalny program dotyczący produkcji środków dezynfekujących, maseczek i innych środków ochronnych niezbędnych w czasie pandemii. Jak podkreślał jeszcze w maju br. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, w programie biorą udział zakłady karne i areszty śledcze w całym kraju. Środki trafiają do instytucji, gdzie są ludzie, którzy potrzebują pomocy, jak np. hospicja, szpitale, domy dziecka, domy pomocy społecznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama