Reklama

Służba Więzienna

Mundur na miarę drugiej generalskiej gwiazdki

Fot. ms.gov.pl
Fot. ms.gov.pl

W życie wejdą niedługo przepisy, których celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i wygody strażników więziennych, ale również podkreślenie ich tożsamości narodowej i wzmocnienie etosu służby. A to wszystko osiągnięte ma zostać dzięki modyfikacjom w umundurowaniu i wyposażeniu polowym. Resort sprawiedliwości przygotował już również projekt munduru, a przynajmniej jego wzór, dla dwugwiazdkowego generała inspektora Służby Więziennej. Możliwość takiego awansu wprowadziła przyjęta niedawno nowelizacja ustawy o SW.

Reklama

Nowela ustawy o Służbie Więziennej, to nie tylko nowa jednostka w postaci Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej czy wydłużenie oddelegowania z maksymalnie 6 do maksymalnie 12 miesięcy i nowe przepisy dotyczące mianowania i powołania na stanowiska służbowe, ale również dodatkowe stopnie służbowe. Do ich listy resort sprawiedliwości dodał dokładnie trzy: chorążego sztabowego, starszego chorążego sztabowego oraz generała inspektora. Ich pojawienie się implikuje oczywiście konieczność uwzględnienia nowych stopni w przepisach regulujących umundurowanie i wyposażenie polowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, w szczególności poprzez określenie nowych wzorów dystynkcji. Co ważne, stopień generała inspektora SW przysługiwał będzie jedynie osobie powołanej na stanowisko Dyrektora Generalnego tej formacji i ma - jak pisał resort sprawiedliwości - podnosić rangę i znaczenie dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwowej formacji, a także stanowiska szefa służby. Nadawał go będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra sprawiedliwości.

Reklama

Ogólnie, tam gdzie w przepisach dotyczących umundurowania pojawia się generał, tam dopisany został generał inspektor SW. Różnice pojawią się jednak - co oczywiste - na naramienniku, czapkach służbowej i wyjściowej oraz w dystynkcjach specjalnych i interwencyjnych, które będą miały (oprócz generalskiego "wężyka") po dwie gwiazdki. W przypadku chorążego sztabowego mamy do czynienia z trzema gwiazdami, a starszego chorążego sztabowego - czterema.

Nowe naramienniki w Służbie Więziennej.
Nowe naramienniki w Służbie Więziennej.
Autor. Ministerstwo Sprawiedliwości

O planowanych zmianach w umundurowaniu, które mają poprawić m.in. bezpieczeństwo i etos, redakcja informowała kilka miesięcy temu, ale teraz sprawa jest już oficjalna, bowiem dokument opublikowany został w Dzienniku Ustaw RP. Za kilka dni wejdzie on więc w życie. W związku z nowelizacją, na umundurowaniu wyjściowym marynarki munduru wyjściowego zimowego i letniego, marynarki reprezentacyjnej, płaszcza wyjściowego zimowego oraz płaszcza reprezentacyjnego funkcjonariuszy Służby Więziennej pojawi się na lewym rękawie znak przynależności państwowej. W toku prac na dokumentem resort dodał do tej listy jeszcze koszulkę, koszulę z krótkim i długim rękawem oraz bluzę i kurtkę z wyposażenia polowego specjalnego i interwencyjnego. W tych przypadkach jednak, na odzieży pojawi się rzep, na którym będzie można umieścić znak przynależności państwowej. Resort ma tu dokładnie na myśli umieszczenie na wskazanych elementach stroju polskich barw narodowych, czyli oczywiście kolorów białego i czerwonego. Jak tłumaczą pomysłodawcy, modyfikacja ta ma podkreślić tożsamość narodową i wzmocnić etos funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na mundurach, tym razem jednak polowych specjalnych, pojawi się również nowy "znak funkcyjny - plakietka specjalna" (dowódca zmiany i zastępca dowódcy zmiany).

Reklama

Zmienia się również katalog nakryć głowy, do którego dodana zostanie furażerka specjalna. Mundurowi będą mogli ją nosić zamiennie z czapką specjalną letnią. Będzie ona wykonana z tkaniny w kolorze stalowoszarym, a na jej przodzie znajdzie się wyhaftowany wizerunek orła. Natomiast po lewej stronie umieszczony będzie mały haft "SW". Z drugiej strony, z katalogu zniknie wiatrówka letnia, co związane jest przede wszystkich - jak pisze resort - z wprowadzeniem nowych wzorów wyposażenia polowego specjalnego i znikomym wykorzystywaniem jej przez funkcjonariuszy. W przypadku kurtki resort zakłada 5-letni okres przejściowy, w którym mundurowi będą mogli korzystać z posiadanych przez formację zasobów magazynowych.

Czytaj też

Nowelizacja rozszerza także katalog funkcjonariuszy, którym przysługuje wyposażenie polowe specjalne. Do listy dodani zostaną mundurowi pełniący służbę w działach penitencjarnym i terapeutycznym oraz w ośrodku diagnostycznym jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. W tym przypadku chodzić ma o wzmocnienie ich bezpieczeństwa, co resort zapowiadał już wcześniej, w związku z tragicznymi wydarzeniami z lutego br. (śmierć funkcjonariuszki na służbie, zaatakowanej przez osadzonego podczas konsultacji psychologicznej).

Jak obliczono, dodatkowe elementy w umundurowaniu dla wszystkich funkcjonariuszy będą wiązać się z kosztami w wysokości około 2,151 mln zł w roku ich wprowadzenia. W kolejnych latach będzie to już ok. 160 tys. złotych rocznie. Natomiast rozszerzenie katalogu mundurowych, którym formacja zapewni wyposażenie polowe, to już 11,732 mln złotych w latach 2022-2025. Oszczędności w wysokości około 305 tys. zł rocznie przyniesie wycofanie kurtki letniej. Środki te mają już być zabezpieczone w budżecie więziennictwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama