Reklama

Służba Więzienna

Lubelska Służba Więzienna z nowym uzbrojeniem

fot. sw.gov.pl
fot. sw.gov.pl

Modernizacja Służby Więziennej nabiera tempa. Zapowiadane 2 mld złotych, jakie w kolejnych trafią do polskiego więziennictwa, coraz częściej w widoczny sposób przekładają się na wyposażenie funkcjonariuszy. Strażnicy więzienni pełniący służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie otrzymali m.in. nowe strzelby, kaski ochronne oraz kamizelki taktyczne. Sprzęt trafi bezpośrednio do jednostek SW w woj. lubelskim.

W ramach realizowanego programu modernizacji służby więziennej jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego otrzymały m. in.: strzelby kal. 12 Mosberg Flex 500, strzelby powtarzalne kal. 12 Mosberg model 53693, celowniki holograficzne, 40 mm wyrzutniki pocisków obezwładniających, kamerę inspekcyjną z rejestratorem -Vividia TVS-500 DVR, kaski ochronne, kamizelki ochronne, rękawice ochronne oraz kamizelki taktyczne. Funkcjonariusze zostali także przeszkoleni z obsługi 40 mm wyrzutników pocisków obezwładniających.

„Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”, zakłada poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez m.in.: zakup uzbrojenia, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, czy zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno- ochronnego. O programie modernizacji Służby Więziennej, mówił też w rozmowie z InfoSecurity24 Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz.

Środki jakie, według szacunków, przeznaczone zostaną na modernizację to około 2 mld złotych. W założeniach, pieniądze podzielone są na 4 lata trwania programu, a ustawę modernizacyjną, de facto, zaczęliśmy realizować w połowie ubiegłego roku. Największe środki przewidziane są właśnie na ten i przyszły rok.

Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie obszarów o których wspominałem. Obszar ochronny to zakup uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy, zakup i modernizację urządzeń ochronnych, które funkcjonują w zakładach karnych i aresztach śledczych czy zakup sprzętu przeciwpożarowego. Jeśli chodzi o pion kwatermistrzowski to bardzo ważna jest dla nas termomodernizacja naszych jednostek i zakupy nowych pojazdów czyli modernizacja naszego taboru samochodowego. To jest stricte kwatermistrzowski cel, ale bardzo mocno powiązany z tym celem ochronnym, bo przecież środki transportu służą nam głównie do transportu osadzonych i funkcjonariuszy, na przykład z grup interwencyjnych. 

Ogromne znaczenie ma też, dla bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, cała sfera informatyczna i łączności. I tak jak powiedziałem wcześniej, również dzięki środkom pochodzącym z programu modernizacji, zmieniamy całą „filozofię” zatrudniania lekarzy. Zatrudnienie lekarzy w więziennej służbie zdrowia realizowane będzie na podstawie kontraktów medycznych, po to, żeby cały system opieki medycznej działał lepiej i był lepiej dostosowany do naszych potrzeb.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz

 SW/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze