Reklama

Policja

Zakupy i wątpliwości, czyli Policja i jej pojazdy

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Na początku roku pojawiły się dwa przetargi dotyczące zakupu nowych pojazdów dla polskiej Policji. Chodzi o nabycie 51 oznakowanych i 31 nieoznakowanych (oraz wyposażonych w videorejestrator) radiowozów dla służby ruchu drogowego. Jednocześnie, od dłuższego czasu toczy się szeroka dyskusja dotycząca stanu policyjnej floty samochodów, w tym tych specjalistycznych, wywołana m.in. wnioskami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli. Ostatnio o to jak wygląda kwestia policyjnych pojazdów pytał też MSWiA poseł PO Marek Wójcik.

82 radiowozy dla "drogówki"

Policja rozpisała przetarg mający na celu wyłonić dostawcę 51 oznakowanych radiowozów dla służby ruchu drogowego. Zakup ma być częścią projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”. Oferty będą oceniane pod względem kryterium ceny (57 proc.), ale też pojemności silnika (15 proc.), współczynnika masy pojazdu bazowego, gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (15 proc.), prędkości maksymalnej (10 proc.), zużycia energii (1 proc.), emisji CO2 (1 proc.) oraz emisji zanieczyszczeń (1 proc.). Szacuje się, że zamówienia mają być zrealizowane do 14 czerwca bieżącego roku, przy czym oferty będą składane do 1 marca. Obok przetargu na radiowozy oznakowane, rozpisany został również inny dotyczący pojazdów nieoznakowanych.

W tym przypadku chodzi o 31 aut z videorejestratorem, przeznaczonych również dla dla służby ruchu drogowego. Jest to także część projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”. Szacuje się, że radiowozy nieoznakowane z videorejestratorem mają trafić do Policji, w przypadku przeprowadzenia udanego postępowania, do 28 czerwca bieżącego roku. Zainteresowani składaniem ofert w tym przetargu mają czas do 1 marca. Oba przetargi mają być współfinansowane z funduszy zewnętrznych UE, tj. Funduszu Spójności UE - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko.

Zeszłoroczne wątpliwości co do zakupów pojazdów dla Policji 

Należy przypomnieć, że na początku zeszłego roku pisaliśmy na InfoSecurity24, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w swoim raporcie wskazała, że cały czas w Policji istnieje problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby pojazdów służbowych. Takie wnioski były pochodną raportu dotyczącego użytkowania samochodów służbowych przez funkcjonariuszy Policji w latach 2015-2016. Stwierdzono wówczas, że  w badanym okresie Policja użytkowała ponad 21 tys. sztuk sprzętu transportowego, ale nawet pomimo obniżenia w 2015 r. wymagań, co do liczby niezbędnych pojazdów, 92 proc. jednostek nie dysponowało sprzętem transportowym na poziomie odpowiadającym normom. Największe braki dotyczyły furgonów, terenowych samochodów osobowych oraz pojazdów specjalistycznych.

Czytaj też: Czy Policja ma czym jeździć? NIK o policyjnych radiowozach

W przypadku pojazdów dla Policji NIK zwrócił również uwagę na problem zakupu samochodów służbowych bez stosowania Prawa zamówień publicznych (Pzp). NIK kontrolował Komendy wojewódzkie Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Podczas kontroli, która obejmowała lata 2014-2017, bez stosowania Pzp zakupiono zdaniem NIK 33 samochody za 2,5 mln zł, pomimo, że łączna wartość kupionych w danym roku samochodów służbowych w każdej jednostce przekraczała 30 tys. euro.

Czytaj też: Radiowozy bez przetargu? NIK skontrolował pięć komend wojewódzkich policji

Opozycja pyta MSWiA

W ubiegłym roku o stan policyjnej floty, wiceszefa MSWiA w interpelacji pytał poseł PO Marek Wójcik. Zwrócił on uwagę, że „zakupu radiowozów dla Policji dokonuje nie tylko sama formacja, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego – województwa, powiaty i gminy.”. Jednak zdaniem posła, nawet „pomimo wsparcia samorządowców, Policja posiada niewystarczającą liczbę samochodów”. Poseł Wójcik zwraca uwagę, że jego zdaniem „zakup radiowozów przez Policję i poszczególne jednostki samorządu centralnego jest nieskoordynowany, co powoduje, iż formacja posiada bardzo zróżnicowany tabor samochodowy. Przedmiotowa sytuacja uniemożliwia sprawne serwisowanie pojazdów. Powoduje to również, iż nie ma możliwości ogłoszenia centralnego przetargu na zakup niezbędnych części zamiennych do posiadanych radiowozów”.

W interpelacji, skierowanej do Jarosława Zielińskiego, sekretarz stanu w MSWiA, Wójcik pyta o to, ile pojazdów liczy tabor samochodowy Policji, wraz ze wskazaniem modeli oraz roczników poszczególnych radiowozów, a także ile pojazdów w latach 2015-2018 zakupiono dla Policji, wraz ze wskazaniem instytucji lub jednostki finansującej lub współfinansującej przedmiotowy zakup, jak również czy planowany jest zakup nowych radiowozów dla jednostek Policji w całym kraju. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosi o wskazanie liczby planowanych do zakupu pojazdów.  MSWiA przedłużyło okres odpowiedzi na interpelację posła, do chwili publikacji nie została ona opublikowana na sejmowych stronach.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze