Reklama

Policja

W styczniu ocenimy pracę Policji. KGP wyśle ankieterów

fot. policja.waw.pl
fot. policja.waw.pl

Na początku nowego roku ma zostać przeprowadzone badanie opinii publicznej dotyczące poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji. Komenda Główna Policji rozpisała właśnie przetarg mający wyłonić firmę badawczą, która przeprowadzi wywiady na próbie obejmującej grupę 17 tys. Polaków w wieku powyżej 15 roku życia. Zebrane dane mają pozwolić na uzyskanie obrazu dla całego kraju, jak również  poszczególnych komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji. 

Policja zamierza zbadać opinie Polaków, dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa oraz oceny pracy funkcjonariuszy. W tym celu, poszukiwana jest niezależna firma badawcza, która tego rodzaju badania powinna przeprowadzić na początku 2019 roku.

Termin końcowy określony został na 22 lutego 2019 r., a zainteresowane firmy będą mogły składać oferty do 24 września bieżącego roku. Wybór najlepszej ma nastąpić zgodnie z kryterium ceny.

KGP chce, by badania prowadzone były metodą „face to face” i zostały wykonywane przez niezależnych badaczy, w "gospodarstwach domowych" osób badanych. Próba badawcza ma obejmować losową grupę 17 000 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Całość badania ma odbywać się na podstawie wypełniania wywiadu kwestionariuszowego.

Rozpoczęcie badań planuje się na pierwszą dekadę stycznia przyszłego roku. Policja wymaga by badania prowadzone były w terenie nie dłużej niż w 6 tygodni od momentu podpisania umowy. W przypadku podziału na poszczególne komendy, zakłada się przeprowadzenie badania na grupie 1 tys. osób w każdym województwie (16) oraz w garnizonie stołecznym.

Osoby wytypowane do badania, mają odpowiedzieć w sumie na 23 pytania, które znajdą się w przygotowanym kwestionariuszu ankiety. Przy czym 9 pytań ma mieć charakter zamknięty, jednokrotnego wyboru, 3 pytania będą półotwarte, wielokrotnego wyboru, 1 pytanie ma mieć charakter macierzowy, jednokrotnego wyboru, pojawi się także 10 pytań metryczkowych. Finałem badań ma być dostarczenie danych w formie, prezentujących rozkłady odpowiedzi oraz zróżnicowania społeczno-demograficzne badanych. Wyniki zostaną podzielone na poszczególne województwa oraz obszar działania Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawione ogólnie, dla całego kraju. Policja uzyska dane w formie papierowej i elektronicznej, chodzi łącznie o 18 raportów oraz elektroniczną bazę danych w oprogramowaniu do statystycznej analizy danych SPSS.

Firma badawcza ma zapewnić Komendzie Głównej Policji konsultację metodologiczną narzędzia badawczego, losowy dobór wskazanej próby wśród obywateli Polski, szkolenie ankieterów, realizację samego badania typu „face to face” w gospodarstwach domowych, metodą random-route (po 100 punktów startowych na obszarze każdego garnizonu). Firma ma także zagwarantować kontrolę badania w terenie oraz wprowadzenie i statystyczne opracowanie zebranych danych.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze