Reklama

Policja

Tylko jeden chętny na dostarczenie policji dronów

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja

Komenda Główna Policji zamierza kupić nawet 25 sztuk bezzałogowych statków powietrznych. W trwającym od kwietnia postepowaniu formacja dokonała dziś otwarcia ofert. Z informacji jakie opublikowano wynika, że na zakupy KGP ma zamiar przeznaczyć nie więcej niż 2,75 mln złotych. Jak się okazało, jedyną firmą zainteresowaną dostarczeniem policji dronów jest warszawska spółka Dilectro, od której policja kupiła już bsp produkowane przez chiński koncern DJI.

Wszystko wskazuje na to, że policja jeszcze w tym roku otrzyma nowe drony. Można się bowiem spodziewać że przetarg, w którym KGP szuka 17 bsp w ramach zamówienia podstawowego i kolejnych 8 sztuk w ramach prawa opcji, zakończy się powodzeniem. Z informacji jakie przekazała dziś KGP wynika, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego formacja przeznaczyła 2 750 000 złotych brutto. W przetargu pojawiła się tylko jedna oferta, w której realizację zamówienia podstawowego wyceniono na 2 038 992,02 złotych brutto i tym samym ze sporym zapasem warszawska spółka Dilectro mieści ze swoją propozycją się w policyjnym budżecie. Co więcej, wydaje się, że Policję stać będzie też na częściowe skorzystanie z prawa opcji, ponieważ Dilectro realizację całości zamówienia – a więc 25 sztuk dronów - wyceniło na 3 137 283,62 złotych brutto. Oznacza to, że dodatkowe 8 sztuk dronów ma kosztować 1 098 291,60 złotych brutto, a policja na zakup bsp spoza zamówienia podstawowego będzie dysponować budżetem 711 007,38 złotych brutto. Może się więc okazać, że formacji – oprócz 17 sztuk, które obejmuje zamówienie podstawowe – uda się także pozyskać kilka dodatkowych bezzałogowych statków powietrznych.  

Dilectro na zaproponowany przez siebie sprzęt oferuje 48-miesięczną gwarancję. Dron jaki chce policji dostarczyć warszawska spółka, może pozostawać w powietrzu 30 minut i, zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach z otwarcia ofert, posiada obie punktowane przez KGP dodatkowe funkcjonalności, tj. wyposażenie w sensory umożliwiające wykrywanie przeszkód z przodu i z dołu urządzenia oraz w urządzenie obrazujące stacji naziemnej BSP, którego jasność ekranu wskazano na min. 800 cd/m2. Zgodnie z planem, drony powinny zostać dostarczone policji do 30 listopada br.

Przypomnijmy, BSP których szuka policja, mają mieć całkowitą masę własną (masa statku wraz ze stabilizowaną głowicą optoelektroniczną z zoomem optycznym i cyfrowym, podstawowym pakietem zasilającym) do 10 kg. Sprzęt ma pozwalać na realizację lotu przez operatora poza zasięgiem wzroku w promieniu min. 3 km w terenie otwartym i min. 500 m w terenie zurbanizowanym przy zachowaniu możliwości sterowania ręcznego. Na liście podstawowych parametrów technicznych znajdziemy również m.in. wymaganie, by BSP oferowany policji wyposażony był w co najmniej cztery elektryczne silniki napędowe, umieszczone na przeciwległych ramionach. Oznacza to oczywiście, że formacja szuka quadrocopterów. KGP chce również, by maszyna posiadała światła ostrzegawcze zamontowane tak, by zapewniona była dookólna emisja światła. BSP nie może również posiadać żadnych ograniczeń w wykonywaniu lotu na terenie całego kraju. Natomiast na liście możliwości technicznych sprzętu znajdziemy m.in. informację, że statek musi mieć możliwość automatycznego startu i lądowania na żądanie operatora w każdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiadać funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności w zakresie sterowania (Fail Safe).

Dron, który trafić ma do polskich funkcjonariuszy, musi być wyposażony w głowicę optoelektroniczną ze stabilizacją 3D, światła dziennego dedykowaną do BSP. Głowica może być dostarczona jako oddzielne urządzenie mocowane na BSP. 

Jeden zestaw składać ma się, zgodnie z wymaganiami formacji, z dwóch stacji naziemnych, akumulatorów, ładowarek, dwóch kart pamięci, dwóch kompletów zapasowych śmigieł, kompletu przewodów, wtyków i złączy umożliwiających pełną obsługę i użytkowanie BSP, dwóch kompletów regulowanych szelek do stacji naziemnych, komputera przenośnego, dedykowanej walizki transportowej oraz instrukcji obsługi.

Reklama

Komentarze

    Reklama