Reklama

Policja

Świetna ocena Policji w badaniu CBOS

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Policja uzyskała rekordowy wynik w ostatniej edycji, cyklicznego badania opinii publicznej, przygotowywanego przez CBOS. Blisko trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) dobrze oceniło pracę funkcjonariuszek i funkcjonariuszy polskiej Policji. Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, wskazując na tak dobre oceny, podziękował za zaufanie jakim obdarzono Policję.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia jej działalność. W porównaniu do poprzedniej edycji badania, odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 punktów procentowych, natomiast odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 2 punkty procentowe (15%)

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji. Policja oceniana jest wyżej m. in. od samorządów czy telewizji, a ponad dwukrotnie lepiej od instytucji sądów (Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród dwudziestu pięciu poddanych ocenie respondentów).

Do badania odniósł się również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk:

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Jest to najlepszy prezent jaki możemy otrzymać za codzienną wytężoną pracę, trud i poświęcenie policjantów i pracowników Policji z całego kraju.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji podkreślił również, że "pierwszy raz w historii aż trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) oceniło dobrze działalność Policji. W ostatnich latach ocena ta była wysoka (około 70 proc.) i plasowała Policję w czołówce, jednak obecna ocena jest najwyższa od 1990 roku, a polska Policja po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce spośród badanych instytucji. Dziękując naszym obywatelom za tak wysokie zaufanie do polskiej Policji, pragnę serdecznie podziękować tym, dzięki którym taka ocena jest możliwa. To codzienna, ciężka służba policjantów i pracowników Policji, niesiona wszystkim potrzebującym pomoc i zrozumienie dla tych działań, ukształtowały pozytywny wizerunek policjantów jak i samej Policji. Dziękuję, jestem z Was dumny".

W badaniu pojawiła się również Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), której pracę dobrze oceniało 30 proc. respondentów. Zaś Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), za jego działalność pozytywnie oceniło 45 proc. badanych.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze