Reklama

Policja

Służba w innym mieście? Policja zapewni mieszkanie „bez ograniczeń”

fot. policja.pl
fot. policja.pl

W cieniu zakończenia policyjnego protestu oraz niedawnego zabezpieczenia obchodów 11 listopada, w Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Policji. „Niewielka” zmiana, dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres jej pełnienia. Dziś Policja można zapewnić kwaterę przez nie więcej niż dwa lata, zmiany maja dotyczyć zniesienia tego okresu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Policja pokrywa koszty zakwaterowania funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Art. 96 ust. 4 Ustawy o Policji

Proponowane zmiany zakładają finansowanie lokum dla funkcjonariuszy bez określenia maksymalnego czasu. „Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji” – czytamy w projekcie ustawy.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „aktualny stan prawny w sposób niedostateczny chroni interesy policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości, którym przydzielono tymczasową kwaterę albowiem koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji jedynie przez ograniczony okres”.

W projekcie proponuje się, aby koszty zakwaterowania były pokrywane przez Policję przez cały okres pełnienia służby w danej miejscowości. „Przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się bowiem z ponoszeniem przez taką osobę dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby” – uzasadniają posłowie z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

„Z uwagi na fakt, że jednostki Policji powinny mieć na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji” – dodają twórcy projektu.

Proponowana regulacja, ma umożliwić właściwe dysponowanie zasobami kadrowymi Policji w kontekście pojawiających się wakatów na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Policji, a zmiana „przyczyni się do sprawnego obsadzania wakujących stanowisk i będzie umożliwiała sprawne kierowanie policjantów do wykonywania zadań w innych jednostkach organizacyjnych Policji, w zależności od aktualnej fluktuacji kadr, zapewniając jednocześnie odpowiednie wykorzystanie potencjału osobowego”.

Przypomnijmy, w Polskiej Policji może brakować nawet ponad 6 tys. funkcjonariuszy. Z danych Komendy Głównej Policji, według stanu na 1 lipca wynika, że w całym kraju jest 6276 wakatów, co więcej mniej funkcjonariuszy wstąpiło do służby niż z niej odeszło. Od początku roku do 31 lipca przyjęto 1804 osoby, a odeszły 2822. 

Jeśli komisyjny projekt zyska akceptację Sejmu, a później Senatu, i finalnie znajdzie się pod nim prezydencki podpis, ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama